Visa denna information i webbläsaren


Riksförbundet Visan i Sverige

Torsdag 12 maj 2011

   


Välkommen till nätverket för arrangörer i visbranschen!   

Riksförbundet Visan i Sverige (RVS) har den stora glädjen att meddela att Ni är godkända som medlemmar till det nybildade nätverket för arrangörer i visbranschen!


Ur Styrelseprotokoll (RVS) 9 maj 2011
§ 5 Nya medlemsföreningar
Följande har ansökt om att bli medlemmar i förbundet:
Ingesunds folkhögskola – singer/songwriter och visa
Nordiska folkhögskolan – vislinjen
Visor i ruinen/Fänneslunda visfestival
Loses visfestival

Styrelsen beslutar att godkänna att dessa fyra blir medlemmar i förbundet och de går in på andra momentet i medlemsparagrafen och skall således betala 400 kr i årsavgift.

Varför har ett sånt här nätverk bildats?
I slutet av februari 2011 genomfördes ett första nätverksmötet för arrangörer i visbranschen. Syftet med mötet var
- att ge möjlighet till kunskapsinhämtning, få information samt ett utbyte av erfarenheter och idéer.
- att undersöka intresset för ett nätverk för arrangörer i visbranschen i samarbete med RVS.
Mötet som hölls i Stockholm var välbesökt och ett 15-tal arrangörer var representerade. Den samlade uppfattningen var att det skulle vara värdefullt med ett organiserat nätverk för arrangörer i visbranschen inom ramen för RVS.

Möjligheter för er!
Nätverket kommer framöver att formas av dess medlemmar och deras behov, men inledningsvis finns två möjligheter att delta för att utveckla nätverket, både virtuellt och vid fysiska möten.
Ett nätverksmöte planeras att genomföras en gång per år.
Ett diskussionsforum har upprättats på RVS hemsida endast för nätverkets medlemmar där de har möjlighet att föra dialog i gemensamma frågor.
Nätverket kommer att fungera som en egen sektion inom RVS och kommer att ledas av en arbetsgrupp som utses inom nätverket och som samverkar med styrelsen för RVS.

Vad kostar det?
De arrangörer som vill ingå i nätverket och inte tillhör en förening eller liknande som redan är medlem i RVS kan själva bli medlemmar och betalar då grundavgiften, för närvarande 400 kr/år.

Att betala in medlemsavgiften (400 kronor).

Plusgiro: 309364-8
RIKSFÖRBUNDET FÖR VISAN I SVERIGE
Skriv medlemsförening i meddelandefältet.

Frågor?
Kontakta: tommy.radberg@visanisverige.se, telnr: 0701-712919

Med vänlig hälsning
Tommy Rådberg, kassör