Start | Föregående | Nästa    P
B C V Y Å Ä Ö 
Pappershatt, trumpet och kort,
Parken i hast är ordnad till teater,
Parken är prydd med tvenne brännvinsbord.
Plöja eller köra spann,
Prästerna predika.
Punschen står opp, som i sin isbädd låg.
På gröna rabatter,
På gubbens lynne vart man just aldrig bedragen.
På jordens täcke med lapp på lapp.
På oxens horn satt ju en lumpen mygga
På stadens brygga stodo vi en dag, - (Fallera)
[topp]