Start | Föregående | Nästa    R
B C V Y Å Ä Ö 
Regn och hagel i ymnighet föll,
Religion och präster,
Repgungan svängs av flickor rosenröda,
Reumatism och snuva
Riktigt charmant! och dukat jo jag tackar!
Rimmen äro flydda,
Rätt nöjd uppå en vind fem trappor opp.
Rätt nöjd uppå en vind fem trappor opp.
Rätt nöjd uppå en vind fem trappor opp.
Rätt nöjd uppå en vind fem trappor opp.
Rätter och vin sig om varandra blanda,
Rök med enris predikstolen
Röster man hör: var fan har jag min kappa?
[topp]