Start | Föregående | Nästa    Å Ä Ö
B C Å Ä Ö 
Åt kalas och överflöd
åt kväll var afton klockan sju
Åtta får och fyra kor
Än här uti Ångermanland.
Än laxen i Ångermanland.
Än vad som vintern oss bjuder på:
Ännu en skål, medan solen glöder,
ännu ej varit min egen herre på skutan.
ännu i sina sista år
Ännu inga ränkor funnits
Är arv efter forntida dygd.
Är Bores glädje vid vargars tjut!
Är det värt att sjunga?
Är du född att garva läder
är ej den skuta, som jämt skall lättas med pumpen.
Är hon flärdfull, vill jag ha
Är ljusrött till färgen,
Är man ej född med pretantion,
Ögonlocken heligt sänkas
Önskar snart vid pappas sida,
Öppen sanning föra ordet,
Öra och syn få tära varjehanda,
Över dalar och fält,
Överallt i var sjungande bäck.
Överflöd,
Överflöd,
Överrocken har jag spelat bortsan.
[topp]