Härmed beställes :
st. svampkniv/ar ā 130:- inkl. moms och porto
Härmed beställes  
st. Jora Kompost 125 liter  á 2.590:- inkl. moms och frakt   (ord. pris 2965:-)
Härmed beställes  
st. Jora Kompost 270 liter  á 3.490:- inkl. moms och frakt   (ord. pris 3865:-)
Härmed beställes  
st. Svamptorken Karl-Johan  á 895:- inkl. moms och frakt  
 
Namn :
*
Adress :
*
Postnummer :
*
Postadress :
*
Telefonnummer :
*
e-postadress :

* obligatoriskt

Broschyrbeställning
Jag önskar även information om
Jora storkompost


Meddelande :