Vad hände på 250-årsdagen
fredagen den 18 juni?
Visornas hemsida placerade ut en vas med röda rosor
vid gravvården
och


kyrkogårdsvandring varje heltimme kl. 10-17
Klara kyrka, Stockholm
Samling Nils Ferlins Torg.
GRATIS
www.tebordet.com


2004-mars-27: Klart - AML:s texter sökbara på ord
2004-april-4: AML scannade bilder - arbetsgalleri

[Anna Maria Lenngren] | [Portal dagensvisa] | [Forum dagensvisa] | [Visornas hemsida]


Anna Maria Lenngren 250 år är nu avslutad.
Restlista lämnas över till Visan 400 år 2005
Januari uppdaterad 17 jan

 1  Gustafs Skål: | Artikel ... vår snillrikaste skaldinna

 2  Projekt Runeberg

 3  Projekt Runeberg - F. M. Franzén Minne af Fru Anna Maria Lenngren född Malmstedt

 4  Projekt Runeberg - Plan över Beridarebansgatan 21

 5  Lenngrenska våningen på Beridarbans-gatan

 6  Han målade Uppsala. Johan Gustav Härstedt, gift med Anna Marias syster

 7  Här är en länk till Anna Maria Lenngrens wiki. | Läs mer om wiki

 8  en afton hos fru Lenngren

 9  Brev till Carl Peter Lenngren

 10  Annons om en förlorad sypung

 17  Til Stockholms Pigor
  2004-apr-04
 
  
  arbetet fortgår! lägger in texter (klart) och scannar
 
  Scannas in och läggs ut på nätet:
 
  SAMLADE SKALDEFÖRSÖK
 
  AF
 
  ANNA MARIA LENNGREN
 
  TOLFTE UPPLAGAN
 
  PRAKTUPPLAGA
 
  MED 133 ILLUSTRATIONER AF CARL LARSSON
 
  SAMT
 
  NY LEFNADSTECKNING AF KARL WARBURG
 
  STOCKHOLM
  ADOLF BONNIER
  1890