[tillbaks]

Bevare Gud vår Kung 
text: Abraham Niklas Clewberg adlad Edelcrantz 
melodi: God Save the Queen
Efter ett mer än årslångt besök hos släktingar i Baden återkom Gustav IV Adolf 1805 till Sverige. Konungen hade i umgänget med franska emigranter alstrat ett osläckligt hat till Napoleon. Han slöt sig till den stora koalitionen mot Napoleon samt avbröt alla diplomatiska förbindelser med Frankrike. Officerskåren i Sverige hälsade med glädje utsikten att få gå ut i krig mot Napoleon. Sången sjöngs första gången med anledning av konungens återkomst den 12 februari 1805 i Stockholms stora Börssal. Sången blev Sveriges folksång (nationalsång) ända till dess "Ur svenska hjärtans djup" skapades av Strandberg-Lindblad år 1844.

Bevare Gud vår kung!

Bevare Gud vår kung! 
Gör säll vår ädle kung! 
Leve vår kung! 
Bekrönt av ärans hand, 
alltid med hjärtats brand 
förent med folk och land. 
Leve vår kung! 

Nu varje troget bröst 
med hjärta och med röst 
hans välgång sjung! 
Må tvedräkt flykten ta! 
Han allas kärlek ha! 
Sjung, svenska Folk, hurra! 
Leve vår kung!

[topp] | [tillbaks]