[tillbaks]

Gustaf Adolfs fältpsalm.
text: Gustaf II Adolf

Förfäras ej, du lilla hop,
fast fiendernas larm och rop
från alla sidor skalla.
De fröjdas åt din undergång,
men deras fröjd ej bliver lång;
ty låt ej modet falla.

Din sak är Guds. Gack i ditt kall
och i hans hand dig anbefall,
så räds du ingen fara.
Hans Gideon skall än bli spord,
som Herrens folk och Herrens ord
skall manligen försvara.

I Jesu namn, vårt hopp är visst,
att ondskans makt och arga list
ej kan oss skada göra.
Till hån och spott den sist skall bli.
Med oss är Gud, med honom vi:
Oss segern skall tillhöra!

[topp] | [tillbaks]