[tillbaks]

Gustafs Skål!

text: Carl Michael Bellman

Gustafs skål!
Den bäste Kung, som Norden äger:
Han ej tål,
Att viktskåln ojämt väger.
Att viktskåln ojämt väger.
God och glad,
Han Ilskans röst föraktar
Samt avaktar
Och betraktar
Dårskap i sin grad.
Dårskap i sin grad.

Sådan Kung
Är värd att styra Sveriges öden:
Rask och ung,
Ej rådlös uti nöden.
Ej rådlös uti nöden.
Wasa Ätt
Har aldrig lärt att svika,
Aldrig tvika,
Men att fika
Till att göra rätt.
Till att göra rätt.

[topp] | [tillbaks]