[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]

Det var Ett Sepp i Gebraltar stad

Den Blåmålade Kistan

nr 138

Det var Ett Sepp i Gebraltar stad

Det var Ett Sepp i Gebraltar stad
som Skull till Ostindien gå
På vägen de mötte
Sjöröfvare så grymma och så grå.

Sjö röfvarn frågade hvart vi skolen gå
vår Kapten han svarade så.
till ostindien Skolen vi gå
att Lossa jen och stål.

Well du då lämna din last åt mig
Skall du med lifvet få gå.
men annars så skall du för kulor och krut
få känna hvad du tål.

Nej förr än jag Lämnar min last åt dig
ja för skall mitt Lif få gå åt
men först Skall vi Pröfva hvarandras skott
och se hur den leken kan gå.

den första Salfvan Sjöröfvaren Skjöt
Skjöt han ned två man om bord
hurra ni raska Sjö Pojker gå på
och varen vid ett frist mod.

Den första Salfvan vår Kapten han bran
Skjöt han ned båd Stänger och rår.
Hurra ni Svenska Skjö Pojkar gå På
och varen vid ett frist mod.

Den andra Salfvan Sjö röfvaren Skjöt
Skjöt han ned 5. man om bord,
Hurra ni raska sjö Pojkar gå På
och varen vid ett frist mod.

Den andra Salfvan vår kpten han bran
Skjöt han det Skeppet till sanks
han sänkte det neder i hafsens djup
allt med sina kulor och krut.

När vi hade Seglatt i dagarna fem
oss mötte en Engelsk fregatt,
de Tackade gud der hvarje man
att de den Sjö röfvaren slapp.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]