[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]

Varför dröjer du så länge

Den Blåmålade Kistan

nr 3

Varför dröjer du så länge

Varför dröjer du så länge,
lilla vän, som rogat mig?
Ty jag saknar ditt umgänge,
då du är så långt från mig.
Alla mina glada dagar,
de ha i sorg förvandlat sig,
intet mera mig behagar
då du är så långt från mig.

Om mitt blod till bläck nu bliver
och mitt hjärta pennan är,
några rader jag då skriver
till dig, min hjärtans kär.
Men det får väl bli därvid,
för min tid är snart förbi.
De hava börjat på mig ljuga,
de hava räknat mina fel.

Av mig själver vill jag likna
liksom duvan på en kvist;
hon sörjer sig till döden,
när som hon sin maka mist.
I sju och tjugu långa vårar
har jag levat utan man;
du må tro, att många tårar
blott för denna orsak rann.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]