[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]

Ja, tar du dig en lång

Den Blåmålade Kistan

nr 353

Ja, tar du dig en lång

Ja, tar du dig en lång,
hon är så orkelöser
och därtill är hon hang;
hon vill ha kläderna många
och sida, vida, långa.
Ja, akta dig för den,
ja den, ja den, ja den!

Och tar du dig en arg,
en liten, tjocker, stötter, grommer,
vrånger, leder, surer, illavulen käring,
grinar illa som en varg;
när du vill kyssa, smeka,
sitter hon i askan och prekar.
Ja, akta dig för den,
ja den, ja den, ja den!

Och tar du dig en röd,
hon avlar stugan full med barn,
och alla be om bröd.
Ja, den vill kyssa och klappa,
hon säger, du skall skaffa.
Ja, akta dig för den,
ja den, ja den, ja den!

Och tar du dig en nidsk,
hon lagar de tunna rätter
uppå din duk och disk,
hon svälter dig till döda,
det har du för din möda.
Ja, akta dig för den,
ja den, ja den, ja den!

Och tar du dig en rund,
vad du församlar året om,
då ölägger hon på stund;
hon går på krogar och källare,
frågar ej, vad kopparna gälla.
Ja, akta dig för den,
ja den, ja den, ja den!

Men tar du dig en from,
som fruktar gud och ärar sin man,
beflitar sig därom
samt har ett redligt sinne,
pryder huset ute och inne.
Min son, ta den, ta den,
ta den, ta den, ta den!

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]