[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]

När jag kom på gården fram

Den Blåmålade Kistan

nr 370

När jag kom på gården fram

När jag kom på gården fram, på gården fick jag se
husarehästar ståndande, en, två, tre.
Då gick jag till min lilla vän och sa till henne så här:
"Vad är det för husarehästar en, två, tre?"
"Å hör, din gamle drummel, jag tror, skam, han rider dej!
Det är ju trenne mjölkekor, som mor har skickat mej."
        "Mjölkekor med sadlar på!
        Hahaha, hahaha!
        Nog är jag en lycklig man,
        jag som mången ann´!"

Så gick jag mig i förstu´n in, i förstu´n fick jag se
husarestövlar ståndande, en, två, tre.
Då gick jag till min lilla vän och sa till henne så här:
"Vad är det för husarestövlar, en, två, tre?"
"Å hör, din gamle drummel, jag tror, skam, han rider dej!
Det är ju trenne mjölkebyttor, mor har skickat mej."
        "Mjölkebyttor med sporrar på!
        Hahaha, hahaha!
        Nog är jag en lycklig man,
        jag som mången ann´!"

Så gick jag mig i stugan in, i stugan fick jag se
husaresablar hängande, en , två, tre.
Då gick jag till min lilla vän och sa till henne så här:
"Vad är det för husaresablar, en, två, tre?"
"Å hör, din gamle drummel, jag tror, skam, han rider dej!
Det är ju trenne köttknivar, som mor har skickat mej."
        "Köttknivar  med skidor kring!
        Hahaha, hahaha!
        Nog är jag en lycklig man,
        jag som mången ann´!"

Så gick jag mig i kammaren in, i kammaren fick jag se
husarekarlar ståndande, en, två tre.
Då gick jag till min lilla vän och sa till henne så här:
"Vad är det för husarekarlar, en, två, tre?"
"Å hör, din gamle drummel, jag tror, skam, han rider dej!
Det är ju trenne mjölkepigor, mor har skickat mej."
        "Mjölkepigor med pipskägg på!
        Hahaha, hahaha!
        Nog är jag en lycklig man,
        jag som mången ann´!"

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]