[tillbaks]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]

nr 91

När jag var en liten dräng

När jag var en liten dräng

När jag var en liten dräng,
då skulle jag gå och fria,
jag fria´ till en gammal kär´ng,
jag trodde, det var en pia.
Och aldrig fick jag dagero
och aldrig fick jag nattero
        för kär´ngen,

Första natt, vi låg ihop
så kysstes vi å klappa´s
och andra natt, vi låg ihop,
så betos vi och nappa´s.

Och tredje natt, vi låg ihop,
så bet hon mig i örat.
Det vara´ väl i fjorton dar,
som int´ jag kunde höra.

Och fjärde natt, vi låg ihop,
så bet hon mig i näsa´,
det vara´ väl i fjorton dar,
som int´ jag kunde fräsa.

Så tog jag mig min lilla båt
och segla´ ut på havet,
och kär´ngen tog sin grynesåll
och segla´ ner i kvavet.
Och då så fick jag dagero
och då så fick nattero
        för kär´ngen.

Så satte jag mig i högsta träd
och bröt av stora grenar,
och kär´ngen låg på havets djup
och välta´ stora stenar.
Och då så fick jag dagero
och då så fick nattero
        för kär´ngen.

 
[topp]   |  [tillbaks]