[tillbaks] | [text start]
melodin i midi format
Visan spreds som ett skillingtryck och handlar om Sundsvallstrejken 1879. Ett tusental arbetare tågade in mot Sundsvall, ty strejkande vid såg efter såg anslöts sig. De slog läger på Skarpskytteslätten. Landshövding Curry Treffenberg reste dit åtföljd av en stor artilleristyrka med befäl. När strejken var som störst omfattade den 5000 man vid 18 sågverk. Vräkningar och närvaron av armén fick de strejkande att ge upp. Det finns goda grunder att just året 1879, August Strindberg ger ut Röda Rummet tillsammans med Sundsvallstrejken är början till det som blev en organiserad svensk arbetarrörelse med socialistiska förtecken. Två år senare, 1881 den 6:e november, uppenbarade sig räddaren, August Palm.
----- [tillbaks] -----


Upprorsfanan i Sundsvall


melodi: Lilla vackra Anna

Hopp min grålle, hopp, ja i galopp!
Fanders, fanans fanstång, ryckom opp!
Upprorsandar viken
"leve republiken"
Så I ropen, men jag ropar stopp!!

Ja, jag är den Morske Treffenberg.
Men jag ryser i båd´ ben och märg
Härska är min vana
men för denna fana
tror jag nästan att jag skiftar färg.

Se blott fanans inskrift, läs och märk:
det är arga demagogers verk.
Men jag höjer glaven -
fanan är ju av en
strejkande arbetarhustrus - särk.

Men den trasan färgats rosenröd
Dock, framåt till seger eller död!
Sundsvallsboer hören,
ned med gärdsgårdsstören!
Jag är kungamaktens stolta stöd.

Ned med fanan utan all pardon
Annars blir här tvärt revolution
Jag min kraft vill samla
Vilken skall nu ramla
gärdsgårdsstören eller - kungens tron?

Jo jag segrar, segern vinkar här
Sköna dag, jag nya lagrar skär!
Tolfte Carl, min hjälte
drog sitt svärd ur bälte
liksom jag, min förebild han är.

Jag med hjältemod och kraftig hand
dämpar upprorslågans hemska brand
drar som triumfator
fram på stadens gator
Se´n jag räddat tron och fosterland.

Forntids krigare och riddersmän
I, som lagerkransade gått hän,
Skåden på mig neder
Skuggor glädjen eder
Gamla Svea har en hjälte än.

[tillbaks] | [topp] | [text start]