DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 nov 3


[topp]

Balladen om denne Enoch Nobelius,
Procentaren; Han som låg bakom
min arrest hos  högvaktens,
Stockholm Slott, Anno 1794.

Originaltitel: Kyrkogården

se även
StU XII s. 9

StU = Bellmanssällskapets
Standardupplaga av
C. M. Bellmans Skrifter

text: Carl Michael Bellman

  

Är mödan värt att vara till?
Nej, jag den satsen nekar,
Ty om du blott betrakta vill
Vartut som handen pekar,
Så ligger där en huvudskål,
Förr prydd med skönhets rika prål,
Och där med tomma ögonhål
Procentarns vridna käkar.

Är mödan värt att vara till?
Procentare, dig buga
Som ständigt löpa måst April
Att dubbla räntor suga;
Jämt glo åt Gäldenär´ns kvarter,
Jämt i Instantier upp och ner
Med muskig blick, när som du ler,
Och skuggrädd som en fluga.

Därför så nyttjom livets dag,
Tills lian oss föröder,
Och, Granne, du som med behag
Ser huru druvan blöder
Vid slevens skvalp och ljuva sus,
Bjud alla Mänskor var sitt rus,
Men bjuder du Nobelius,
Så skäms bland Bacchi Bröder!

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]