[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[xxx]

[Rötmånadsdröm]


DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

Dagens visa 2002 augusti 6
xxx


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 augusti 6

Rötmånadsdröm
text: Den blyge
(Georg Paulsson)

Jag sov och jag drömde en svalkande dröm.
Jag tyckte den flöt utav öl, Norrström,
med isblock uti och med skopor att dricka,
och folket det drack så det började spricka.

Av lättgrogg bestod till en del Klara sjö,
och resten av mjölk, som var kall såsom snö,
så att de behövde allenast att välja,
de törstiga, vilket de helst ville svälja.

Och Värtan, som är litet sotig ibland,
den flöt utav porter från strand och till strand.
Och Hammarby sjö är ju torr nuförtiden,
men uti min dröm var det lemon squash i den.

I spårvagnen togo de fönsterna ut,
ty tanterna hade totalt tagit slut.
Dess luft var ej tjock mer så man kunde skära´n,
och korsdrag det kunde man få på begäran.

Vid Nybroplan viken var full utav glass,
till gratis bespisning i solskenets gass,
och viken vid Årsta den ljuvliga natten,
den flöt utav saft och av Ramlösavatten.

Vi gingo i kläder av spindelvävstyg
och utan kavaj, om man inte var blyg,
och konstgjorda vindar kring gatorna foro
och svalkade dem vilka svettiga voro.

Ur var vattenledning i helaste stan
det sprutade, bara man vred på dess kran,
pomril eller pommac och guldus och dylikt,
all vältempererat och rasande kyligt.

Men morgonen sen, när jag vaknade opp
och tog utur vattenkaraffen dess propp,
var hägringen borta och unken var klunken,
men temperaturen den var inte sjunken.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp]