[till dagens visa 2003] | [till dagens visa 2002]

[xxx]

[yyy]


www


DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2002]

melodin i midiformat
Dagens visa 2003 januari 16

Var skall jag mig en flicka finna

(Vadsbo skvadrons visa)Var skall jag mig en flicka finna
så vit, så skön som alpens ros?
Var skall jag mig en flicka finna
så vit, så skön som alpens ros?

Och vi ska bygga oss en liten boning, men var?
Jo, där näktergalen sina drillar slår, drillar slår,
där månen lyser så förtroligt,
där bäcken rasslar, böljan slår.

En vän jag har i mina tankar,
för honom (henne) vill jag leva, dö
En vän jag har i mina tankar,
för honom (henne) vill jag leva, dö

Och vi ska bygga oss en liten boning, men var?
Jo, där näktergalen sina drillar slår, drillar slår,
där månen lyser så förtroligt,
där bäcken rasslar, böljan slår.

Och så tillsammans skall vi vandra
på livets törnbeströdda stig
Och så tillsammans skall vi vandra
på livets törnbeströdda stig

Och vi ska bygga oss en liten boning, men var?
Jo, där näktergalen sina drillar slår, drillar slår,
där månen lyser så förtroligt,
där bäcken rasslar, böljan slår.

Och ingenting kan oss åtskilja
förrn döden skiljer dig och mig.
Och ingenting kan oss åtskilja
förrn döden skiljer dig och mig.

Och vi ska bygga oss en liten boning, men var?
Jo, där näktergalen sina drillar slår, drillar slår,
där månen lyser så förtroligt,
där bäcken rasslar, böljan slår.


[topp] | [till dagens visa 2003]

melodin i midiformat
Dagens visa 2002 januari 16
ttt

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp]