[till dagens visa 2002] | [till dagens visa 2001]

[xxx]

[yyy]


DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]


[topp] | [till dagens visa 2001]

text midi länkar
Dagens visa 2002 oktober 29
When the sun goes back
    and the first quail calls
Follow the drinking gourd
The old man is a-waitin' for
    to carry you to freedom
Follow the drinking gourd

Chorus
Follow the drinking gourd,
follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin'
to carry you to freedom
Follow the drinking gourd

The river bed makes a mighty fine road,
Dead trees to show you the way
And it's left foot, peg foot, traveling on
Follow the drinking gourd

Chorus
Follow the drinking gourd,
follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin'
to carry you to freedom
Follow the drinking gourd

The river ends between two hills
Follow the drinking gourd
There's another river on the other side
Follow the drinking gourd

Chorus
Follow the drinking gourd,
follow the drinking gourd
For the old man is a-waitin'
to carry you to freedom
Follow the drinking gourd

I thought I heard the angels say
Follow the drinking gourd
The stars in the heavens
     gonna show you the way
Follow the drinking gourd


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 28
yyy

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp]