DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 maj 14

melodin i midi format


[topp]

melodin i midi format

Bokbindarevisa
text: ur Svensk Bokbindaretidning
nr 4, 1903
melodi: Petter Jönsson

Vårt yrke är ej mera vad det har varit,
snart handpress, liksom häftlåda bort hava farit.
Snart ingen mera förstår den konsten att falsa,
om böcker slipper man slå och pressa och valsa.

Och klappa falsar, och boken noga kaschera,
det ej betalas och förekommer ej mera.
Och sätta an och i läder göra sker sällan,
men tyst med detta, må det förbli oss emellan.

Nu häftas boken uti maskin på sekunden,
och skäres kring, samt bums in i pärm och är bunden
uti ett band som är elegant, starkt och billigt,
nu alla kunder de låta binda sig villigt.

Nu finns maskiner långt mera än vi behöva,
och deras sång - vid vår lättja - stilla oss söva.
Tänk, falsmaskinen som blivit primus på scenen,
har lyckats för oss att spara in på falsbenen.

Ej några häftnålar mer behöva vi nöta,
ty häftmaskinen nu all vår häftning skall sköta.
Och några bindsnören icke mera får finnas,
gas det häftas, och den är ljus vill jag minnas.

Snart varje skärpress hör blott till antikviteter,
och tunga, sadel, punktur och allt vad det heter,
och spetsar, passare, likasom falslinialer,
att nyttja dylika verktyg är nu skandaler.

Nu skäras böcker och papp så ledigt i massa,
uti maskiner, som köps per tid och per kassa,
och all ansmörjning, varöver vi ha fått klaga,
det gör maskinen, om blott i veven vi draga.

För när som nybörjar´n skulle till att förgylla,
han ställde arbetet för en tid på en hylla.
När dit han titta, han börja genast att svetta,
på kundens gräl, tvangs han fart i arbetet sätta.

På  handförgyllning nu ej behöves att grubbla,
den utför Pressen, och det förutan att snubbla,
om blott på pressgarnityren icke vi knussla,
kan vi produkten som handförgyllning insmussla.

Men om du ej har tillräckligt mynt uti pungen,
till garnityren, men likväl dock du är tvungen,
att på beställning utföra banden halvfranska,
du köper färdiga ryggar, svenska och danska.

Ja hell - vårt yrke det uppnår snart idealet,
och driva det, är numera icke så galet,
om blott krediten vill stå oss bi här i livet,
sen får det bliva så gott det kan, det är givet.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]