I drygt ett år hade postgiroflickorna övat för jubileumsrevyn "STOPP ETT TAG",1935.
Här framförs "girodivans" dröm.
Årskiftet 1934-35 fyllde postgirot tio år. Tidningarna skrev om rekordår, om 73 000 konton, om en omsättning under det senaste året av 11,5 miljarder kronor och det konstaterades med fullt fog, att postgirot under sina tio år gjort en väldig frammarsch. Postgirokontorets kvinnliga personalförening satte upp revyn "STOPP ETT TAG" med baletter, kupletter och en soldatparad. Regi: Sigge Fürst, Musik: Sigge Ågrens orkester. Först supé i restaurang Gillet och föreställning i Odeonteatern. Revyn handlar om Girodivan som vaknar och ser John Blund. De vandrar i genom arbetsinrättningen och på nummerrevyns manér sketcher om chefer, konsulinnan och dylikt.

Under femtio- sextitalet var revyer en del av Postfolkets aktiviteter. Bland annat framfördes revyer på inhyrda teatersalonger.

Nuvarande revygrupp bildades 1996. Första föreställningen april 1997, i matsalen fem trappor opp i Blåmannen.

Skicka e-mail så skriver jag tillbaks när jag har uppdaterat den här sidan. Tommy Rådberg

[Tillbaks]

Uppdaterat: 1998 sep 4