tillbaks | Info nr 1 | Info nr 2 | Info nr 3
Info nr 4 | Info nr 5 | Info nr 6

Info nr 7 2001-09-09
Kärvingeborn
Kärvingeborn
Den svenska visan

Status hösten 2001

Vattenklosett är nu på plats och invändigt har en hel del reparationer utförts. Sommaren har en stor fest ägt rum med 50 gäster och mat som lagats på de två spisar som finns.

En lägerskola för 16 elever i åttonde klass har ägt rum en höstvecka.

År 2002 skall huset målas utvändes och en uthyrning ske för fester, viskvällar, lägerskola, körhelger och liknande.

Standarden är av vandrarhemstyp med sovsalar.

En permanent utställning den svenska visan skall installeras

[topp]
Info nr 6 2000-02-27
Finansierat av privata medel!
Beräknas klart våren 2002.
Dock finns möjlighet att besöka skolan under sommaren 2001
framför allt intressant för före detta elever.
Arbeten under 2000:
Skolan:
Det utvändiga är kritiskt - måste renoveras. 
Taket är godkänt.
Paneler byts ut.
Samtliga fönster slipas ner och målas.
Entrén görs om helt.
Invändigt:
Är i relativt gott skick.
Köket och stora skolsalen måste helrenoveras.
Toalett och rinnande vatten dras in.
El finns redan på plats.
Utställningsplan - kan mycket väl ändras under resans gång.
Utställningen är kronologisk och följer parallellt den svenska nationens födelse till våra dagar.
Den bärande idén är visan som del i samhällsutvecklingen.
I ordet visa ingår även läspoesi i bunden form.
Guidning ett måste.
Utställningen består av förstoringar av fotografier, teckningar.
Korta presentationer av tidsbilden, visan och vistextförfattarna.
Visböcker. Modeller - Klarakvarteren, Vispråmen Storken, Sverigekarta med knappnålssystem som pekar ut diktarens hem.
Efter guidning finns möjlighet att lyssna på visor - överförda på minidisc.
Även höra levande vissång i lilla skolsalen.
Försäljning av svenskproducerad visa av i dag.
En specialutställning om Kärvingeborns historia.
Utställningen börjar på övre våningen.
Före detta gymnastiksalen:
1521 - 1809
Före detta slöjdsalen:
1809-1920
Övre korridoren:
Special - dikten i arbetarrörelsens pionjärtid (1885-1909).
Nedre korridoren och stora skolsalen
Från 1920 till våra dagar.
Försalen: Kärvingeborns historia.
Lilla skolsalen - levande musik.
I lärarbostaden.
Thébordet - uppkallad efter Anna Maria Lenngren.
Serveras kaffe te och kakor.
Vinden lärarbostaden.
Gillet på vinden
Specialutställning: Dan Andersson.

[topp]
Info nr 5 1999-11-21
Arbetet på ett Visans hus i Kärvingeborn pågår för fullt. Mest aktiv är arbetet på utställningen medan renoveringen av skolan påbörjas på allvar till våren.

I anslutning till utställningen Den svenska visan skall det finnas möjlighet att lyssna på inspelat material i en ljudsal.

En het telefonlinje till Svenskt visarkiv upprättas. Där finns expertisen och arkiven.

I Kärvingeborn fortplantas kärleken till viskonsten. Visuellt från utställningskärmarna. Och in genom örat fram till hjärtat från en berättande guide, och från en vissångare. Och en kör.

I Kärvingeborn skall det ske en uppenbarelse, en förståelse för visans roll, både på gott och ont, i samhällsarbetet.

Visan har nyttjats av Kung Allmoge. Kapitalist och Arbetare.

Visan har delgett nyheter, information.

Visan har varit tröst.Visan har berättat om kärlek. Visan har gett glädje och skratt. Visan har varit en del i kampen för rättvisa, nykterhet. Visan har burit fram tron. Visan har också varit krig och hat.

Psalmdiktningen har lärt ett folk att läsa.

Visan har fostrat generationer. Från mor till dotter. En del kallar det moral.

Och.

Visst är visan värt ett eget hus.

Ödet har valt Gunde Johanssons

Kärvingeborn.

[topp]


Info nr 4 1999-08-23

Kärvingeborn

Köpebrevet är nu i visornas hemsidas ägo!
Skolan byggd 1922 och är på cirka 200 kvadratmeter.
Grov skiss:
Till höger ligger skolköket med tillhörande vedspis.
Till vänster skolkorridoren som under senare tid, då skolmat i skolan blev obligatorisk användes även till skolmatsal.
In i det stora klassrummet. Skall användas både till utställningslokal och större samlingslokal. I ett hörn skall Gunde Johanssons torpare ligga och dra. Men lokalen ska användas även till visaftnar och hyras ut som festlokal. Tyvärr är klassrummets ena yttervägg omgjord till lagerdörr då lokalen användes efter skoltiden som snickarverkstad.
Passerar en liten korridor fram till det lilla klassrummet som skall rustas upp till det den var en gång i tiden - ett klassrum. Kan även användas som danslokal och för visaftnar.
Övervåningens två stora salar som en gång var gymnastiksal respektive slöjdsal skall göras om till utställningssalar; Den svenska visan.
I det andra huset skall den ena halvan förbli privat. Denna hemsidas ägare ska sova, se på TV och göra hemsidor där. Den andra halvan av huset plus vind skall förutom att WC finns, rummen göras om till Bellmans bostad, Gillet på vinden (Dan Andersson). En loge där det kommer att höras Taube, dragspelsmusik, fiol, och gamla skillingtryck.

Utomhus skall figurer från visans värld placeras ut.
Pigan som trampade på brödet
Bergakungen och den bergtagna
Elvira Madigan och Sixten Sparre
Hönsgumman med kungarna, drottningarna i visan

Plus många fler figurer, labyrinter, gungor.
[topp]

Info nr 3 1999-08-15

Arbetet fortgår med den
permanenta utställningen -
den svenska visan.

Text och bild görs med datorns hjälp. Sedan tillkommer tryckning och uppsättning på utställningskärmar.
Modeller av viktiga platser, Den Gyldene Freden, Fimmelstången, Luossa, Vispråmen Storken är under tillverkning.

Förhoppningen att det mesta är klart inför invigningen våren år 2000.

Har du något att bidra med eller vill hjälpa till - skriv


[topp]

Info nr 2 1999-08-08

Kontraktet är påskrivet - tillträde 1 september 1999.

Före detta skolan är byggd med två våningar.
Två skolsalar där nere och gymnastik- och slöjdsal på övervåningen.

Plats för ett Hembygdsmuseum och en samlingslokal för den levande visan, körmusiken.

Den svenska visans hus skall visa resultatet av vissamlarnas,

Dybeck, Bondeson, Forsslund, Turesson..., gärning.

En permanent utställning om den väg, den svenska visan har vandrat, genom sekler.

Kärvingeborn har varit (Gunde Johanssons Torparvisan) och ska nu åter bli en plats i den svenska visan.
[topp]
[topp]
Info nr 1 1999-07-29
Visornas hemsida
informerar härmed
att den gamla skolan i Kärvingeborn,
utanför Grythyttan,
skall göras om till ett
DEN SVENSKA VISANS HUS.
Invigning våren 2000.
Kärvingeborn,
platsen där Gunde Johansson skrev Torparvisan!tillbaks | [topp]

tillbaks | [topp]