SKAPELSEN

I begynnelsen skapade Byråchef Döss det svenska postgirokontoret.
Det svenska postgirokontoret var öde och tom.
Byråchef Döss sade:
Varde ljus.
Och det vart ljus.
Byråchef Döss såg att ljuset var gott.
Och det vart afton den första dagen
på det svenska postgirokontoret.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss sade:
Varde bokföringsmaskiner.
Och det vart bokföringsmaskiner.
Fem till antalet av märket Burroughs.
Byråchef Döss såg att bokföringsmaskinerna var gott.
Och det vart afton den andra dagen
på det svenska postgirokontoret.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss sade:
Varde arbete.
Och det vart arbete.
Det svenska postgirokontoret var inte längre öde och tom.
Där fanns nu bokföringsmaskiner och massor av bruna kuvert.
Byråchef Döss såg att arbete var gott.
Och det vart afton den tredje dagen
på det svenska postgirokontoret.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss sade:
Varde man.
Och det vart en man.
Byråchef Döss gav mannen namnet Bror Daniel Isidor Fahlström.
Byråchef Döss sade till mannen.
Du ska leda och fördela arbetet.
Och det vart afton den fjärde dagen
på det svenska postgirokontoret.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss sade:
Det är icke gott att Bror Daniel Isidor Fahlström är allena.
Jag vill göra åt honom en hjälp en sådan som honom höves.
Varde kvinna.
Och det vart en kvinna.
Byråchef Döss gav kvinnan namnet Fröken Björklund.
Och det vart afton den femte dagen
på det svenska postgirokontoret.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss sade:
Jag behöver någon som hjälper mej med att ta på ytterrocken.
Varde Cedergren.
Och det vart en Cedergren.
Och det vart afton den sjätte dagen
på det svenska postgirokontoret.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss vilade på sjunde dagen från allt det verk som han hade gjort.

Och det vart morgon.
Byråchef Döss sade:
Varen fruktsamma och föröken eder och uppfyllen Sveriges avlånga land med postgirokontoinnehavare.

Detta är berättelsen om den ordning i vilket allt blev till när Byråchef Döss skapade det svenska
Postgirokontoret.
Så står det skrivet.

text: Tommy Rådberg
DEN FÖRSTA RAPPORTEN

När expeditionsvakten Carlsson hämtat posten från Stockholm 1, befanns denna bestå av tre inbetalningskort och sjutusen tvåhundra postanvisningar. Lejonparten tillföras Åhlén och Holms konton.
Det summerades, stämplades, sorterades, summerades igen och bokfördes. Stämning, de belopp, som bokförts, borde vara lika med de belopp, som skulle bokföras. Så småningom kunde man expediera de första kontoutdragen, som nog inte voro fler än ett tiotal.

Och det vart afton den första dagen på det svenska postgirokontoret.

Stockholm januari 1925


Bror Daniel Isidor Fahlström

text: Tommy Rådberg
VARDE LJUS

Och det vart afton den första dagen
Johannes Döss sade: Varde ljus.
Det svenska postgirot följer lagen
tre trappor opp i centralposthus.

Hon är en särling i postfamiljen.
Ett barn på sladden men artas väl.
Notarie Fahlström. Ett Vad I viljen.
Ett barn är fött. Fram Träd Girots själ.
 

text: Tommy Rådberg musik: traditionell
KOM FRAM

Kom fram från stad och land.
Nån ropar kvinnonamn.
Tag första tåg till Stockholm stad.
Ty där skall vändas blad.

Här väntar dig en plats
Ditt val - du tar en sats.
En tjänst i statens trygga famn.
Din framtid är i hamn.

text och musik: Tommy Rådberg