[tillbaks]

Varning filen är stor - 662 kB

Spara filen som textfil.
Importera textfilen till ditt kalkylprogram.
Kolumn A - ord
Kolumn B - URL till den rad i Svarta ballader ordet förekommer.
 

Ordet akta kolumn A rad 1.
Kolumn B rad 1 pekar på URL http://hem.passagen.se/minata/svartab.html#s134r26
Ankaret s134r26 utläses sidan 134 rad 26 i Dan Andersson Samlade Skrifter Tidens Förlag 1978 - redigerade av Gösta Ågren.

Vi finner att ordet akta finns i raden:

att akta på Herrens bud.

Bläddrar upp en sida och finner att dikten är Predikaren.
 

Svarta ballader sök på ord

spara som textfil. Importera filen till ditt kalkylprogram.

Varning filen är stor - 662 kB
  [tillbaks]