Ack, hör du lilla flicka
Dalpolska, sjungen av Jenny Lind

Tra la la   
la la la   
tra la la   
tra la la

tra la la   
la la la   
tra la la   
tra la la.

Tra la la   
la la la   
tra la la   
tra la la

tra la la   
la la la   
tra la la   
tra la la.


Ack, hör du   
lilla flicka,   
kom och låt oss   
dansa.

Du och jag,   
vi passa     
till ett par vi   
båda.

Hör du, lilla flicka,   
på ett ord,
säg, vill du bliva    
mig en vän så god?

Hör du, lilla flicka,   
på ett ord, säg,
vill du bliva mig en   
vän så god?

Ack, hör du   
lilla flicka,   
kom och låt oss   
dansa.

Du och jag,   
vi passa     
till ett par vi   
båda.

Hör du, lilla flicka,   
på ett ord,
säg, vill du bliva    
mig en vän så god?

Hör du, lilla flicka,   
på ett ord, säg,
vill du bliva mig en   
vän så god?