Ångbåtssång
text och musik: Otto Lindblad

Sätt maskinen i gång, Herr kapten!
Sätt maskinen i gång, Herr kapten!
Sätt maskinen i gång, sätt i sång!
Hälsning vi sände från tonernas värld,
vänner på stranden som vifta med handen:
Farväl! farväl! på den gungande färd,
Farväl! Farväl! på den gungande färd,
Se, hur böljan i fören nu brusar! låt gå!
hör, hur vinden i seglen nu susar!
Jag flyger bort från min älskling där,
men dess bild jag i mitt hjärta bär.
Kanske fäller hon en känslans tår,
ack dess mening jag väl förstår!
troget som böljan kysser stranden så vill jag älska ja!
ja! så vill jag älska
Så jag nu älska fär.