Kärlekskväde
text: sjöngs av Bergseleverna 1872
musik: Skrattvisan ur Orfeus i Underjorden

Cavalle och Potta finns i Kille,
Och i Sahara finns det Gnu,
hos dileranter finns det dille,
Men i mitt hjärta finns blott Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Grodungen leker uti träsket,
Två kära leka kuttrasju,
Trikinen leker uti fläsket,
Men i mitt hjärta leker Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Hos Kuntze sitta lösbehagen,
På Pinden sitta muser sju,
Magsyran sitter uti magen,
Men i mitt hjärta sitter Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

På havets klippa hänger algen,
På spiken hänger nyckeln ju,
Kanaljen hänger uti galgen,
men i mitt hjärta hänger Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Ett lejon ligger i sin kula,
En äkta man ju hos sin fru,
och uti Ryssland ligger Tula,
Men i mitt hjärta ligger Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

I varje harem finns en snöping,
I varje as finns maskar Hu!
Mekanisk verkstad finns i Köping,
Men i mitt hjärta finns blott Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

En ädel ande bor i sången,
Slisk bor uti en "billet-doux",
Och småkryp bo uti chignongen,
Men i mitt hjärta bor blott Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Ben slinka in i mollskinnsböxor,
Och tiden slinker i ett nu,
Och drängar slinka in till köksor,
Men i mitt hjärta slinker Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.

Gud Fader härskar i sitt rike,
Kung Oscar härskar uti tu.
Arbetarn härskar genom strike,
Men i mitt hjärta härskar Du.

Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la-la la la la la la la.
Singlala.
Singlala.
Singla-la-la-la la la la
la la la la la.