Goodtemplarmarsch. 
text och musik: Albert Engström och Nalle Halldén 

Som en majdag så skön, såsom solen så varm 
Så är svenska goodtemplarens klappande barm. 
Blott för Gud och för folk och för fädernesland 
Är hans liv, är hans mål, är hans önskningars brand. 
Fri och varm 
Är hans hjärtehåg. 
Krossa drinkarens bojor båd fjärran och när. 
Må det klinga ljuvt 
Uti nordens tjäll: 
Varken brännvin, ej öl, alkohol av nå´n färg.