Den Gyldene Freden.
text: Gunnar Annell
musik: Tommy Rådberg

När dagen är slutad och lyktorna brinna
kring Slussens små gränder och lutande hus,
då vill jag därnere mig gärna befinna,
på F r e d e n, bland glas och bland drypande ljus.

Så stiga vi ner i den Källaren djupa
och dricka i glädje och gamman en skål.
Se här få vi sjunga och här få vi supa -
gutår, mina vänner! - så mycket man tål.

Se här runt omkring oss hur borden de digna
av läckraste rätter och blommor och vin.
Och Bacchus är med och skall glädjen välsigna -
Han står här och vinkar med faderlig min.

Här leva ju minnen från alla de gånger
då Sångarens stämma vid lutan skalv -
här klinga väl ännu de Bellmanska sånger
i Gyldene Fredens små källarvalv.

27.9.28.