Hambo ā la gulassch
text Bernhard Bengtsson

Och jobba och sko
sig, smuggla och sno
sig fram mellan lag och exportförbud
på kroppar och hud -
o, himmelens gud,
vad jobbarna har det kvistigt -

och har man äntligen fått i ordning en båt,
så stämmer presspacket upp en helsikes låt,
sen kommer tullen och lägger vantarna på´t
om man lastat aldrig så listigt.

För osågat trä
och nedsaltat fä
och små helgonbilder av bly -
hör sossarna gny
och lagstiftarbry
och rop på "de djupa leden".

Men fraktom förbi båd lagar och stat
vårt dyrt köpta trä och fä över spat -
vi hoppas vår herre sörjer för mat
åt alla Die dummen schweden.

Och koppar och järn
till Hindenburgshärn
och golgatakors av renaste tenn
till Kaisern, vår vän, -
vi får ju igen
en del via hans kanoner.

Och sånt som vi ej i landet kan få
det skickar onkel Sam med frimärke på,
och muckar John Bull, så låt honom då
få höra F-båtstoner!

Med champis och munch
och autos och skunk
belönas för flit vår jobbande svit -
men hinner vi dit
när inte en bit
det finns kvar att exportera -

när landet på trä och fä vi gjort läns,
och fosterjorden under fötterna bränns,
då skaffar vi på oss själva licens -
så slipper ni se oss mera!