NÅGONTING MER

Vem är Staten?
Är det kungen och drottningen.
Han och hon i regeringen.
Eller vi på bokföringen.

Vad är ränta?
Växer slanten till större slant.
Räntan hög - klarar allt galant.
Räntan låg - rasar ner för brant.

Och förr i tiden fylld av vetskap
nu okunnighetens redskap
ty himlen ser
någonting mer.

Och förr i tiden fanns gemenskap
nu orolighetens frändskap
ty himlen ser
någonting mer.

Vi i Posten
ett idag.
Något
snett i dag.
Girot
bank i dag.
Vi är
pank idag.
Vitt är
svart i dag
Dag är
natt i dag.
Vi är Postens arbetsbin.

Och förr i tiden statens kaka.
Och nu får vi själva baka.
ty himlen ser
någonting mer.

text: Tommy Rådberg