Sohlman står så glad och stöter
Skriven för Stockholmsbanketten den 21 December 1865.

melodin av C.M. Bellman. 
Epistel nr 3 - Till en och var av systrarna, men enkannerligen till Ulla Winblad.
(Fader Berg i hornet stöter;...)


tut tutitutitut (Valthorn)

Sohlman står så glad och stöter
I en barntrumpet så söter,
Lindström han går i dans.

tut tutitutitut (Valthorn)

Herr Walldén han står och gapar,
När som Talis Qualis skrapar
Posthornets mässingsglans.
Hurra! Se, Blanchen dansar!
Vår Carlén sin haka ansar,
Går som en komet och svansar,
Se Carlén
Se Carlén
Vid sol och stjärnors sken!

tut tutitutitut (Valthorn)

Ut med ringen! Stora ronden!
Alla gamla fyra stånden
Valsa för hin i våld.

tut tutitutitut (Valthorn)

Döden på sin kista hamrar,
Folket bor i tvenne kamrar,
Självskrivenhet är såld.
Hurra! av fröjd vi glöda,
Alla sorger äro döda,
Glädje är och blir vår föda!
Skön och rar
Skön och rar
I hela åtta dar!