Ständernas morgonbön 1800.
text: Hans Järta musik: Tommy Rådberg

Adelsmannen.

Herre låt mig städse dyrka
Frihet utan skyldighet,
Och giv mina lungor styrka,
När jag skriker: rättighet.
Låt mig få min bonde pina,
Fast jag talar jämlikhet.
Stärk ock privilegier mina
Nu ock i all evighet!

Prästen.

Herre, tänk på präster alla
Och på mig i synnerhet.
Värdes mig till himlen kalla,
När där blir nå´n ledighet,
Låt mig här i tiden njuta
Allsköns tiond´, som kan fås,
Och som biskop salig sluta
Mina dar i Västerås!

Borgaren.

Herre, låt ej kursen falla.
Stegra agio efter hand.
Minska ock exporter alla
I vårt kära fosterland.
Öka denna villervalla
Med en mängd av missväxtår.
Värdes mig se´n till Dig kalla.
När som allt till fanders går!

Bonden.

Herre, värdes undanröja
Hushållskommitténs försåt.
Tillåt att vi ock få höja
Skjutsavgiften till en plåt.
Låt all tionde försvinna.
Som vi ge åt prästerna.
Herre, låt och brännvin rinna.
Hemma, och på vägarna!