[till dagens visa 2002]

[Herrarna i hagen]

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida]

DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

  

[topp]

Dagens visa 2002 juli 5

Herrarna i hagen


I fjol så gick jag med herrarna i hagen
aj, aj, med herrarna i hagen,
ja, med herrarna i hagen.

I år så har jag nå`nting som sparkar i magen,
aj, aj, som sparkar i magen
ja, som sparkar i magen.

I fjol så fick jag höra på den spelande lärkan
aj, aj, den spelande lärkan
ja, den spelande lärkan.

I år så har jag fått veta vad kärlek har för verkan
aj, aj, vad kärlek har för verkan
ja, vad kärlek har för verkan.

I fjol så gick jag med pojkarna åt ängen
aj, aj, med pojkarna åt ängen
ja, med pojkarna åt ängen.

I år så får jag gå mellan vaggan och sängen
aj, aj, mellan vaggan och sängen
ja, mellan vaggan och sängen.

I fjol så gick jag klädd uti ny sidenklänning
aj, aj, i ny sidenklänning
ja, i ny sidenklänning.

I år blir den full utav barnskit och välling
aj, aj, av barnskit och välling
ja, av barnskit och välling.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp]