[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]

Du Sveaborg, du är befäst

Den Blåmålade Kistan

nr 1

Du Sveaborg, du är befäst

Du Sveaborg, du är befäst
med murar och med vall,
kanoner utav blank metall,
och mynningen är ut.

Den, som får lukta på dess krut,
durre durre durre durre durr!
Får lära veta hut.
Durre durre durr!

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[I N N E H Å L L August Bondesons Visbok]
[August Bondeson]