DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/aktuell.htm

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 sep 18

LÄNKAR

Yttersta domen i Kråkvinkel

Henrik Bernhard Palmær


[topp]

Eldbränder och gnistor
text: Henrik Bernhard Palmær

Vildarna anse de vansinniga för inspirerade. Vad är naturligare, än att vi européer, som äro civiliserade, just till följe av vår civilisation, anse de inspirerade för vansinniga.

Somliga människor tala i sömnen, till och med när de sova.

Sarkastiska anmärkningar äro det säkraste medlet att roa för ögonblicket och förvärva ovänner för livstiden.

Spöpåle = utropstecken efter sjunde budet.

Sir Robert Filmer säger, att "både människor och djur älska ett monarkiskt regeringssätt", vilket bevisar huru rationella de senaste äro.

Vilken fågel har värpt världsägget? - ser jag på sångare och artister - en lärka; ser jag på furstar - en gam; ser jag på professorer - en uggla; ser jag på biskop Hedrén - en gås.

Man bör förse soldaten med en käpp, att han må kunna försvara sig, om någon kommer och vill taga geväret ifrån honom.

Han lever av Guds försyn. Det ser åtminstone så ut, ty med all aktning för den gode Guden, äro de som leva av hans försyn, vanligen något magrare än andra människor.

I min barndom hörde jag politiken omtalas, såsom konsten att så ställa sig in hos hin onde, att man ej stötte sig med vår Herre.

Kunnen I ej döda fisken på annat sätt, så kasten honom i sjön. Då drunknar han säkert.

Biskoparna äro statskroppens liktornar. De spå alltid oväder.

I avseende på nyttan av riset har alltid varit stor skiljaktighet i åsikter emellan den som skall bruka och den som skall smaka det.

Om jag frågar den största vådeld: vem är din fader? - så svarar han mig: en liten gnista.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]