"Adlersparre, Georg";"GA-minnen av Saxon";1904;98
"Almquists mor";"av Ruben Gson Berg";1907;75
"Almqvist, C J L A,";"bedömd af sig själf och av Fredrika Runeberg. Av Z Topelius";1893;89
"Alströmer, Jonas";"Biografisk teckning";1849;85
"Atterbom, P D A";"Vid A:s graf, af Afzelius o Malmström";1856;115
"Bellman, C M";"med lithogr.";1845;134
"Benedictson, Victoria";"En minnesbild af G af Geijerstam";1889;16
"Bergelin, Theodor";"Minnesteckning af August Blanche";1865;151
"Bergh, Edvard";"En minnesteckning af Claes Lundin";1881;208
"Bernard, Hertig af Weimar";"med planch";1846;155
"Berzelius, Jacob";"med porträtt i träsnitt";1849;244
"Biografiskt Diarium";"öfver namnkunniga landsmän";1846;11
"Björnson, Björnstjerne";"av Carl Rupert Nyblom";1903;160
"Blanche, August";"Försök till karakteristik af F Hedberg";1870;108
"Blanche, August";"Ett minne af Ib";1889;133
"Blanche, August";"Några minnen af AB, av Anna A";1899;183
"Blommér, N J O";"Skizz af Aug Sohlman ";1854;108
"Bonnier, Albert";"AB, Sveas utgifvare av Frans Hedberg";1901;7
"Bremer, Fredrika";"med porträtt";1845;121
"Buffon";"med portr";1846;151
"Buscovius, Daniel";"BD";1847;69
"Carlén, Emilie";"med portr";1846;119
"Dalman, Vilh Fred";"Af Marcellus";1882;113
"Desideria, drottning";"Lefnadsteckning af M J Crusenstolpe";1862;9
"Dickson, Oscar";"Minnesteckning af A U Bååth";1898;118
"Edelfelt, Albert";"Biografiskt utkast af KA Tavaststjerna";1887;201
"Edelfelt, Albert";"Karakteristik av Gustaf Strengell";1906;114
"Ehrensvärd, Albert";"av Karl Warburg";1902;211
"Ericson, Nils";"N E och hans verk (med karta öfver Sveriges Jernvägar och Telegrafer)";1861;89
"Ericsson, John";"med porträtt";1863;188
"Ericsson, John";"Lefnadsteckning af Karl af Geijerstam";1890;14
"Eriksson, Christian";"av Spada";1891;156
"Fagerlin, Ferdinand";"Minnesord av G Nordensvan";1908;147
"Fehr, Fredrik";"Minnesord av Fridtjuv Berg";1896;138
"Fogelberg, Bengt Erland";"med porträtt & planch";1847;89
"Fries, Elias";"Lefnadsteckning av Herm Hofberg";1876;33
"Fryxell, Anders";"Minnesteckning af Otto Sjögren";1882;119
"Geer, Louise de";"Justitie-Statsminister, af O Odd";1864;71
"Geer, Louise de";"Minnesteckn av Otto v Zweigbergk ";1897;55
"Geijer, Erik Gustaf";"med porträtt";1848;130
"Gustaf, Prins af Wasa";"Skiss af Claes Lundin";1878;180
"Hasselberg, Per";"Minnesteckning av Richard Bergh";1895;91
"Hazelius, Artur";"Minnesteckning av H Wieselgren";1902;84
"Hedin, Adolf";"Minnesruna av V Spångberg";1906;188
"Hedlund, S A";"Minnesruna av Karl Warburg";1901;172
"Heidenstam, V von";"En silhuett af Oscar Levertin";1897;196
"Hierta, Wilhelmina";"Minnesteckning af Claes Lundin";1879;145
"Huset Nassau-Oranien";"med hänseende till H K H Kronprinsessans förfäder ( m lith)";1851;65
"Huss, Magnus";"af D.";1858;100
"Huss, Magnus";"Teckning af C J Rossander";1891;177
"Ignell, Nils";"Minnesteckning af Aug Sohlman";1865;155
"Jolin, Johan";"Af Claes Lundin";1886;204
"Josefina, Enkedrottning";"af Onkel Adam";1874;1
"Josefina, Enkedrottning";"En ädel förebild. Skiss av M S Schwartz";1877;9
"Josephson, Ernst";"Minnesord av G Nordensvan";1908;147
"Kronberg, Julius";"Af Karl Warburg";1884;25
"Kronprins Carl";"med lithografi";1849;81
"Kullberg, Karl";"af Herman Bjurstén";1858;109
"Laval, Gustaf de";"av R Hörnell";1897;175
"Leffler, Anne Charlotte";"av Ellen Key";1893;210
"Letterstedt, Jacob";"Sveriges mäcenater, af Hofberg";1875;134
"Levertin, Oscar";"Essay av David Sprengel";1907;163
"Lindblad, Adolf Fredrik";"Minnesteckning af J A Josephson";1879;10
"Lindgren, Hellen";"Minnesord av G af Geijerstam";1905;112
"Linné, Carl von";"med portr";1846;147
"Louise, prinsessa";"Karl XV:s dotterdotter, av Daniel Sten";1892;7
"Lovisa, kronprinsessan";"Lilla Sessan Axplockning på redan skördadt fält av Inez Wigert";1895;7
"Luther, Martin";"med portr";1846;94
"Löwenhjelm, Gustaf";"Biografisk teckning";1857;50
"Mechelin, Leo";"Teckning af Harald Wieselgren";1891;126
"Melanchton, Philip";"med portr";1846;100
"Michaëli, Louise";"Ett minnesblad af M S Schwartz";1876;48
"Molin, Johan Peter";"Minnesteckning af Claes Lundin";1874;155
"Myhrberg, Aug Max";"Minnesteckning af T-n";1868;206
"Nilsson, Sven";"Lefnadsteckning av Herm Hofberg";1876;33
"Nobel, Alfred";"Minnesteckning av Frans Hedberg";1898;190
"Nobel, Ludvig";"Lefnadsteckning af Lea";1889;162
"Nobel, Robert";"av Lea";1897;227
"Nordenfalk, Johan";"av Karl Warburg";1902;211
"Nordenskiöld, Adolf Erik";"Teckning af Th M Fries";1880;61
"Nordenskiöld, Adolf Erik";"Minnesteckning av H Wieselgren";1902;118
"Nordensvan, Georg";"Tre konstnärer Salmson -Törnå - Hörlin. Minnesord";1895;145
"Norman, Ludvig";"Minnesteckning af Frans Hedberg";1886;9
"Nybom, Johan";"En karakteristik af Karl Warburg";1890;165
"Onkel Adam";"(Wetterbergh, Carl Anton) med portr.";1847;107
"Onkel Adam";"Hans lif och diktning af Karl Warburg";1881;9
"Onkel Adam";"Onkel Adam-minnen av bl a Lea o Topelius";1890;191
"Orvar Odd";"Kung Fredrik den Sjunde af Danmark";1865;17
"Owen, Samuel";"Biografisk skildring";1856;131
"Palander, Louis";"Teckning af Th M Fries";1880;95
"Polhem och hans verk";"af J G Carlén";1856;137
"Prins Eugen";"essay af Harald Brising";1908;30
"Prinsessan Louise af Nederländerna";"LaN";1850;178
"Qvarnström, Carl Gustaf";"Skizz af Aug Sohlman";1854;149
"Rembrandt";"300årsminne av Karl Wåhlin";1907;130
"Rosen, Georg von";"Lefnadsteckning af C R Nyblom";1879;53
"Rudenschöld, Thorsten";"Minnesteckning af S A H";1860;185
"Runeberg, Johan Ludvig";"Af G H Mellin (med portr o musikbil.)";1850;83
"Runeberg, Johan Ludvig";"Ett besök i Runebergs hem, af G afGeijerstam";1895;47
"Rydberg, Viktor";"av Karl Warburg";1877;127
"Rydberg, Viktor";"Ett par minnesord av Oscar Levertin";1896;7
"Sandberg, Joh Gust";"Lefnadsteckning med porträtt";1855;160
"Scheele, Carl Wilhelm";"Biografisk skizz";1852;83
"Scholander, Fred Wilh";"Minnesteckning af Claes Lundin";1882;129
"Sehlstedt, Elias";"En liten minnesruna af Fr Hedberg";1875;94
"Sjögren, Emil";"Karakteristik av Heimdal";1905;190
"Snellman, Johan Vilhelm";"Minnesteckning af H Wieselgren";1882;165
"Staaff, Per";"Minnen om P S av G af Geijerstam";1904;148
"Strindberg, August";"Till 50-årsdagen, av G af Geijerstam";1899;201
"Södermark, Olof Johan";"med porträtt";1845;133
"Tessin, Nicodemus";"med 3:ne illustrationer";1859;91
"Thorwaldsen, Albert";"med porträtt";1845;127
"Topelius, Zachris";"Af Alb. Lysander";1885;12
"Topelius, Zachris";"Något litet om Björkudden, ZT:s hem. Av Daniel Sten.";1885;32
"Topelius, Zachris";"Den första gången och den sista. Två Topeliiminnen af Lea";1899;9
"Wadman, Johan Anders";"med ill af Wadmans byst i Göteborg";1870;167
"Wahlberg, Alfred";"Lefnadsteckning af Claes Lundin";1881;136
"Wallenberg, A O";"Lefnadsteckning af Harald Wieselgren";1887;170
"Wallin, Johan Olof";"med portrait";1846;84
"Wennerberg, Gunnar";"med portr";1851;165
"Wennerberg, Gunnar";"Några minnesord av Hellen Lindgren";1902;153
"Wergeland, Henrik";"med porträtt";1848;149
"Wettergrund, Josephine";"af Claes Lundin";1878;120
"Wickenberg, Pehr";"P W i sin atelier (m lithogr)";1848;127
"Wieselgren, Harald";"Minnesruna av Frans Hedberg";1907;116
"Wikner, Pontus";"Biografiska konturer av F von Schéele";1889;70