"A B";"Haga";1862;38
"Afze";"Kamraterna. Scen ur fältlifvet (m lith.)";1852;50
"Afzelius, A J";"Riddarkorset";1851;173
"Ahlgren, Ernst";"Två efterlämnade dikter";1889;33
"Albano (Adlersparre)";"Platens monolog";1854;138
"Alfaro (A M Roos)";"Tvenne dikter";1895;193
"Almén, Sigge";"Där lifvet har sin talan";1905;124
"Anna A (Andersson)";"Liten Carin";1868;100
"Anna A (Andersson)";"Sven Elfssons hustru";1869;97
"Anna A (Andersson)";"Ett litet strå";1869;182
"Anna A (Andersson)";"Utvandrarens hem";1870;89
"Anna A (Andersson)";"Trollhätte holmar";1871;144
"Anna A (Andersson)";"Landtmannens morgonsång";1872;79
"Anna A (Andersson)";"Vildmarkens blomma";1876;80
"Anna A (Andersson)";"Flinthård";1880;51
"Anna A (Andersson)";"Sommarlof";1881;105
"Anna A (Andersson)";"Till månen";1882;60
"Anna A (Andersson)";"Skogen";1900;207
"Arsenius, J";"Månaderna. Sonetter";1899;101
"Axel S-g (Sundberg)";"Hans Bolt. Sägen från Carl XII:s tid";1864;56
"Axel S-g (Sundberg)";"Finska gardet";1880;136
"Beckman, Ernst";"Varnhems kloster. En diktcykel";1879;101
"Bellman, C M";"Skrubben n:o 6. Hittills otryckt sång";1871;169
"Berg, Ruben G:son";"En dag i  den mars";1904;186
"Bergman, Bo";"Tre dikter";1902;67
"Bergman, C J";"På Sällskapet D.B.W:s jubeldag";1865;96
"Björkman, Göran";"Två dikter";1884;79
"Blanche, August";"Ett otryckt bref";1893;206
"Bonggren, Jakob";"Molok";1882;255
"Bonggren, Jakob";"Idealismen";1883;73
"B-r, G";"Hvad den gamle qvad och de unga sjöngo";1877;71
"Brogren, Erik";"Lucus resignationis";1897;225
"Brogren, Erik";"Fabel";1898;80
"Brogren, Erik";"Metop";1900;182
"Brogren, Erik";"Fantomer";1902;225
"Brogren, Erik";"Vid Houfs hallar";1903;95
"Bååth, A U";"Vid Tångahallar - Glädje";1884;21
"Bååth, A U";"Vid Långforsen. Sångcykel";1888;59
"Bååth, A U";"Från västkusten. Bilder och stämningar";1893;138
"Bååth, A U";"Doptåget. Vårstämning från 1500-talet";1896;133
"Bååth, A U";"Den lille vetenskapsmannen";1897;103
"Bååth, A U";"Socknens skräddare";1902;46
"Bååth, A U";"Bygdens skräck";1903;66
"Bååth, A U";"Badortens konkurrenter";1905;75
"Bååth, A U";"Två dikter";1907;47
"Bäckström, Edvard";"Saknad";1875;45
"Bögh, Erik";"Nordstjernan";1854;53
"Bögh, Erik";"Féens taflor (med 11 illustrationer)";1861;181
"Carlén, J G";"Den unge Jägaren.";1847;135
"Carlén, J G";"Octavia Gossen på Ålands Skär";1860;52
"Carlén, J G";"? Sjömanshustrun (med lithogr)";1848;137
"Collin, Esaias";"En episod";1899;227
"Collin, Esaias";"En önskan i ny";1900;212
"Collin, Esaias";"Aprilkväll. Motiv från Gripsholm";1902;210
"Collin, Esaias";"Vårt sommarhem";1904;117
"Collin, Esaias";"Två sonetter";1906;134
"Damm, Ivar";"En solglimt";1891;244
"Dybeck, Rich";"Dalmarsch från Orsa socken, m melodi";1858;197
"E D";"Utvandrarne";1860;107
"E D";"I Molins atelier";1868;7
"E D";"Erik XIV i fängelset";1870;174
"E D";"Konstnärens dröm";1859;"IX"
"E D";"Afskedet";1859;111
"E F";"Hjaltlandsharpan";1877;36
"E R";"Sändebref till Sveas unga dotter";1863;69
"Einar";"A F Lindblad";1879;9
"Fallström, Daniel";"I chevaleriets dagar";1885;60
"Fallström, Daniel";"Kärlekens hundraårsfest";1886;83
"Fallström, Daniel";"Sigrun";1889;214
"Fallström, Daniel";"Före slaget";1893;114
"Fallström, Daniel";"Stålhandskes finnar";1895;162
"Fallström, Daniel";"Julotta";1898;7
"Fallström, Daniel";"Evelyn. En juldikt";1899;27
"Fallström, Daniel";"Frestad";1900;152
"Fallström, Daniel";"Snoilskys graf";1904;7
"Fogelhandlaren på Norrbro";"Till en tafla af Anderson";1852;91
"Forsslund, KarlErik";"Ett lif";1897;233
"Fredin, Edvard";"Tattar-Erik";1886;48
"Fredin, Edvard";"Ingrids historia. Delsbo 1860";1889;123
"Freja (Anna Andersson)";"Mitt fosterland";1872;9
"Frihets-";"Sånger";1846;165
"Fröding, Gustaf";"Sol och pannkaka";1890;254
"Fröding, Gustaf";"Ur Vermländska låtar";1891;106
"Fröding, Gustaf";"Saul och David. Ur Bibliska fantasier";1892;96
"Fröding, Gustaf";"Tre småvisor";1893;196
"Fröding, Gustaf";"Vid Alstern";1894;73
"Fröding, Gustaf";"Torborg";1896;46
"Fröding, Gustaf";"Tre dikter";1897;26
"Fröding, Gustaf";"Julotta";1902;7
"Fröding, Gustaf";"Gif lif och grönska";1906;7
"Förf";"t Sjöjungfruns Sagor (W Bäckman) De tre vännerna";1861;122
"Gabe, Gudmund";"Bohuslänska bilder";1883;102
"Geijerstam, G af";"Till jorden (skrivet på planeten Mars)";1883;132
"Geijerstam, G af";"En ungdomsdag. Skärgårdslyrik";1887;109
"Geijerstam, G af";"Dikter till min hustru";1901;50
"Geijerstam, G af";"Gossarne från Mora";1856;49
"Granqvist, Ida";"Dexipposrösten";1901;139
"Granqvist, Ida";"Tolv sonetter (till olika författare)";1903;189
"Granqvist, Ida";"Sagans slott";1904;96
"Granqvist, Ida";"Vid Leas graf";1904;235
"Granqvist, Ida";"I ensamma stunder. Fyra dikter";1905;138
"Granqvist, Ida";"Linjer Sex dikter";1906;167
"Granqvist, Ida";"Böljeslag";1907;127
"Gripenberg, Bertel";"Floden";1904;29
"Gullberg, Gustaf";"Jag var lycklig då!";1882;99
"Gustafsson,";"Richard Majfesten";1870;42
"H W B";"Vid Fredrikssteen (m 2 lithogr.)";1849;25
"Hallström, Per";"Begrafning på hafvet";1891;35
"Hansson, Ola";"Två dikter";1903;121
"Hedberg, Frans";"Sångens Forntid";1857;17
"Hedberg, Frans";"Bellmans död";1857;127
"Hedberg, Frans";"Den tysta kraften";1858;147
"Hedberg, Frans";"Fosterlandskärleken";1859;1
"Hedberg, Frans";"Bältespännarna";1861;47
"Hedberg, Frans";"Gustaf Wasas flykt";1861;103
"Hedberg, Frans";"Vårt Nederlag. Sång på Pultavafesten";1863;183
"Hedberg, Frans";"Loke och Sigyn";1865;78
"Hedberg, Frans";"Orvar Odd på Samsö";1865;175
"Hedberg, Frans";"Wadstena slott. med ill";1866;193
"Hedberg, Frans";"Aegirs Gästabud. Sånger vid Molins fontän (med 5 ill)";1867;147
"Hedberg, Frans";"Nordlandens engel";1868;155
"Hedberg, Frans";"Prinsessan Lovisa";1869;7
"Hedberg, Frans";"Lillans frukost";1869;170
"Hedberg, Frans";"S:t Sigfrid och hedningarne";1871;97
"Hedberg, Frans";"Vid August Blanches grafvård";1871;229
"Hedberg, Frans";"Skeppar Olof";1872;125
"Hedberg, Frans";"Heimer och Aslög";1872;157
"Hedberg, Frans";"Elfvalek";1873;55
"Hedberg, Frans";"C M Bellman";1873;96
"Hedberg, Frans";"Den sista färden";1873;130
"Hedberg, Frans";"Till Gustaf";1874;"VII"
"Hedberg, Frans";"Svartsjukan";1874;153
"Hedberg, Frans";"Fången";1875;218
"Hedberg, Frans";"Vid Karl Johans ryttarestod";1876;5
"Hedberg, Frans";"Kung Erik och liten Karin";1876;31
"Hedberg, Frans";"Kung Gösta och biskop Sunnanväder";1876;68
"Hedberg, Frans";"Ögonblicksbilder från gatan";1877;123
"Hedberg, Frans";"Sommarlif";1878;81
"Hedberg, Frans";"Våren";1878;177
"Hedberg, Frans";"Carl XII:s likfärd";1879;7
"Hedberg, Frans";"Se´n skall det nog gå!";1879;25
"Hedberg, Frans";"Julfrid";1880;"VII"
"Hedberg, Frans";"Hertig Karl vid Flemings lik";1880;158
"Hedberg, Frans";"Sonetter";1880;202
"Hedberg, Frans";"Den tunga färden";1881;172
"Hedberg, Frans";"Vårt unga furstepar";1882;7
"Hedberg, Frans";"Esaias Tegnér på 100årsdagen";1883;3
"Hedberg, Frans";"Modersfröjd";1884;7
"Hedberg, Frans";"Titelplanschdikt (Oscar o Ebba)";1889;5
"Hedberg, Frans";"Barnlek";1889;173
"Hedberg, Frans";"Prinsessan Eugenie";1890;7
"Hedberg, Frans";"Titelplanschdikt (Oscar och Sofia)";1891;5
"Hedberg, Frans";"Ett barndomsminne på vers";1894;42
"Hedberg, Frans";"Från skog och fält. Sex dikter";1896;202
"Hedberg, Tor";"Ljuset";1881;248
"Hedberg, Tor";"Kung Erik och Karin Månsdotter";1882;106
"Hedberg, Tor";"Sånger på hafvet. Fyra dikter";1894;166
"Hedberg, Tor";"Tvenne dikter";1895;70
"Hedberg, Tor";"Tre dikter";1905;57
"Hedberg, Tor";"Fyra dikter";1908;77
"Hedvig";"Flickan med apelsinen";1858;127
"Heidenstam, Verner von";"Dockan";1889;11
"Heidenstam, Verner von";"Pingstnatten";1890;108
"Heidenstam, Verner von";"Pilgrimens julsång. Ur Hans Alienus";1891;60
"Heidenstam, Verner von";"Sex dikter";1894;192
"Heidenstam, Verner von";"Fem dikter";1895;32
"Hennings, Lennart";"Ur spelman Stigs visbok. 5 dikter";1901;193
"Herman H-r";"Norrland";1875;143
"Hodell, Frans";"Berns Salong";1867;220
"Holmgren, Frithiof";"Sparris";1889;91
"Håkan Röde (Herman Hörner)";"Det gamla året. Vid årsskiftet 1865-66";1867;9
"Håkan Röde (Herman Hörner)";"Fosterländska bilder";1867;80
"Håkan Röde (Herman Hörner)";"Fosterland";1869;217
"Håkan Röde (Herman Hörner)";"Gamla Upsala högar";1875;223
"Håkan Röde (Herman Hörner)";"Till konungen och hans maka";1875;7
"J Hnr";"Svenska Grafven vid Pultava";1857;115
"Jacobson, Harald";"Gamla brickan";1895;205
"Jensen, Alfred";"Ahasvers julsång";1899;119
"Karlfeldt, Erik Axel";"Ur årets sagor";1905;7
"Key, Helmer";"Vårtanke";1890;61
"Kiellman-Göranson";"Saknaden - Solen";1852;80
"Kiellman-Göranson";"Fallet";1853;132
"Kiellman-Göranson";"Näktergal och Lärka";1861;88
"Kléen, Emil";"Refugium";1894;129
"Kraemer, Lotten v";"Mitt land";1874;45
"Kraemer, Lotten v";"Tvänne stycken";1875;67
"Kraemer, Lotten v";"Guld";1876;46
"Kraemer, Lotten v";"Höbergningen";1876;97
"Kraemer, Lotten v";"Pegasernas stall";1893;7
"Kumlien, Axel";"Två sonetter";1907;161
"Landsort, Frida";"Vet du?";1905;188
"Landsort, Frida";"En såpbubbla";1906;202
"Langlet, Mathilda";"Thora borgarhjort";1876;235
"Langlet, Mathilda";"Till en tafla af Edvard Bergh";1877;231
"Langlet, Mathilda";"Glada barn";1878;7
"Langlet, Mathilda";"Julmarknaden";1880;183
"Larsson, Carl";"Gammalstämning. Verser o vignetter";1890;62
"Larsson, Carl";"A-B-C. Teckningar och rim";1891;149
"Larsson, Carl";"Liten börda lång väg tung. Rim o bild";1894;205
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Nya Småbitar (tre dikter)";1864;77
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Första snön";1867;112
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Frieriet";1867;131
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Tiggare och tjufvar";1870;131
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Enkedrottning Josephina";1877;5
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Mors hjelpreda";1879;89
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Landskap i Bleking";1880;58
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Dunk!";1886;7
"Lea (Josephine Wettergrund)";"Fursteparet Bernadottes barn";1897;7
"Levertin, Oscar";"Två dikter: Aftonbön - Ångest";1886;66
"Levertin, Oscar";"Första dagen. En vision från 1348";1887;162
"Levertin, Oscar";"Efter solnedgång. Vinj av K Nordström";1890;34
"Levertin, Oscar";"Efter solnedgång. Vinj av K Nordström";1891;85
"Levertin, Oscar";"Från kejsar Karls tid. Fem dikter";1893;43
"Levertin, Oscar";"Sex dikter";1894;55
"Levertin, Oscar";"Junkerns historia. Sju dikter";1896;79
"Levertin, Oscar";"Bröllopet i Kana";1898;36
"Levertin, Oscar";"Det ensamma ljuset - Timmarnes hymn";1900;83
"Levertin, Oscar";"Två dikter";1905;41
"Lg";"Den 6 november";1845;112
"Lilja, N";"Daniel Müller";1858;188
"Lindblad, Otto";"Ångbåts-Sång (med musikbilaga)";1846;223
"Lindh, Theodor";"Trenne dikter";1875;237
"Lundegård, Axel";"Sommarbilder från vestkusten";1885;239
"Lundegård, Axel";"En saga";1893;180
"Lvn";"Runor";1848;157
"Malmström";"Skandinavien";1845;29
"Margareta (Starnberg)";"Barbro Stigsdotter, ur en kvinnas lif";1899;50
"Melin, K A";"Natten är mitt kungarike";1878;188
"Melin, K A";"Ett original";1879;51
"Meyer, Gustaf";"Mankerad";1897;53
"Mill, Malte";"Ur svenska sagan. Poemer";1871;147
"Modern";"och Barnet";1846;156
"Mörk,";"Halfdan Glöm!";1879;120
"Nbm";"Till Danmarks Ungdom";1847;155
"Nilsson, L G";"Nytt år!";1884;116
"Norling, Börje";"Sonetter";1881;132
"Norling, Börje";"Abderaman";1883;57
"Norling, Börje";"Memnon";1884;49
"Norrman, Fanny (Maja X)";"Lapplandsvisa";1903;225
"Nybom, Johan";"Skandinavisk Folksång";1845;66
"Nybom, Johan";"Till Prins Oscar (med portr.)";1847;131
"Nybom, Johan";"Sverige till Tyskland 1848";1849;93
"Nybom, Johan";"Svea";1849;7
"Nybom, Johan";"Vid Aurora Strandbergs graf";1851;170
"Nybom, Johan";"Helsning till Gottland";1853;61
"Nybom, Johan";"Invocation till Stockholm";1855;155
"Nybom, Johan";"Konungen";1860;15
"Nybom, Johan";"Prolog vid skarpskyttefesterna 1873";1874;169
"Nycander, Fredrik";"Folkvisan";1894;223
"Nycander, Fredrik";"Skärseld";1897;118
"O****";"På vakt för fosterlandet";1894;7
"Onkel Adam";"Utvandrarens Visa (med träsnitt)";1854;117
"Ordningens";"återställare Poem till tafla af prof August Malmström";1869;140
"Orvar Odd (O P Sturzen-Becker)";"Amiral Claus";1862;134
"Orvar Odd (O P Sturzen-Becker)";"Segeltur på Mälaren";1863;119
"Ossian-Nilsson, KG";"På Londons börs";1902;58
"Ossian-Nilsson, KG";"Emile Zola";1903;42
"Ossian-Nilsson, KG";"Napoleon III";1904;73
"Ossian-Nilsson, KG";"Vildmark";1907;33
"Ossian-Nilsson, KG";"Källnymfen";1908;56
"P Th-n";"Kung Carl vid Krakau";1857;72
"Qvanten, Emil von";"I Kungens Bibliothek";1864;178
"Rosenius, Josef";"Birgers stad";1885;78
"Runeberg, Joh";"Lud Fosterlandet";1858;7
"Runeberg, Joh";"Walter Till en ung skald med en penna";1890;217
"Rydberg, Viktor";"De badande barnen";1879;137
"Rydberg, Viktor";"Blad för vinden";1891;7
"Rydberg, Viktor";"Dikt i facsimile eft förf handskrift";1896;26
"Rydberg, Viktor";"I natten. Sex dikter";1876;131
"Saima";"H Trenne dikter";1884;93
"Saxon (J Lindström)";"Oduglig till krigstjenst!";1881;216
"Saxon (J Lindström)";"Säg moder, hvarför sörjer du?";1882;144
"Saxon (J Lindström)";"N:r tio Ljung";1883;142
"Saxon (J Lindström)";"Tre sånger";1905;110
"Sehlstedt, Elias";"Höst, Vinter och Vår";1865;46
"Sehlstedt, Elias";"Efter ett vårregn-1871";1872;7
"Sehlstedt, Elias";"Telluriska fantasier";1864;13
"Sehlstedt, Elias";"Hur pegasen skenar";1867;46
"Sehlstedt, Elias";"Sommarfesten";1867;48
"Sehlstedt, Elias";"Höstbetraktelse i skärgården";1868;246
"Sehlstedt, Elias";"En höstdag vid hafvet (Sandhamn)";1869;112
"Sehlstedt, Elias";"Tvänne efterlämnade stycken";1875;27
"Silfverstolpe, Gudm";"Till Gubben Carl";1858;135
"Snoilsky, Carl";"På Vernamo marknad";1883;9
"Snoilsky, Carl";"Genom gallret";1885;7
"Snoilsky, Carl";"Vid Valkiakoski pappersbruk";1887;7
"Snoilsky, Carl";"Vibyholm";1889;7
"Snoilsky, Carl";"Lyckoprins";1890;9
"Snoilsky, Carl";"Regimentets kalk";1892;13
"Steffen, Gustaf";"Fred Sommarbild";1892;210
"Stjerne, Oscar";"Tre dikter";1907;204
"Stjernstedt, A F";"Bäcken";1878;165
"Strandberg, C G";"Birger Jarl";1856;17
"Strandberg, C G";"Jacob Berzelius";1858;9
"Strindberg, August";"Långa tunga kvällar";1903;7
"Strindberg, August";"Vid sista udden.";1905;25
"Strömberg, Th";"Dädan kommer dagg, som i dalar faller";1864;148
"Sundberg, Axel";"Breitenfeld. Ett 250-årsminne";1881;69
"Sundberg, Axel";"Flaggan upp!";1898;53
"Sundberg, Axel";"Finland";1900;67
"Sundberg, Axel";"Lefve kungen!";1882;89
"Sundberg, Axel";"Flaggsång med illustr";1857;180
"Söderberg, E N";"Sensommar";1891;198
"Söderberg, E N";"Kärlek";1893;237
"Söderberg, E N";"Ödemarkernas blomma";1896;227
"Söderberg, E N";"Ensamhetsbikt";1899;153
"Söderberg, E N";"I hemmets skog";1901;151
"Söderberg, E N";"Två dikter";1903;157
"Talis Qvalis(C W A Strandberg)";"Enkan";1853;113
"Talis Qvalis(C W A Strandberg)";"Vid Fru Sandblads bår";1858;190
"Tammelin, Filip";"Torpet";1872;103
"Tammelin, Filip";"Andarna (natur och hem)";1877;104
"Tammelin, Filip";"Liten blåklint";1879;66
"Tammelin, Filip";"Ett vänligt ord";1889;108
"Tammelin, Filip";"Frimureri";1891;137
"Tammelin, Filip";"Två dikter";1893;78
"Tammelin, Filip";"I bondestuga";1894;89
"Tammelin, Filip";"Fattig-auktion";1895;142
"Tavaststjerna, K A";"Morgonsensation vid badorten - En promenad i vagn";1886;180
"Tavaststjerna, K A";"Vid K A T:s graf av Geijerstam";1899;230
"Tegnér, Esaias";"Tvenne hittills otryckta stycken";1859;89
"Tengström, Edv";"Min sagoprinsessa";1880;104
"Th S";"Urtima Riksdag";1859;107
"Th S";"Emmas Promenad";1861;177
"Thomasson, Pehr";"En vinterafton i Norden";1853;9
"Thomasson, Pehr";"En höstqväll i bondstugan";1864;91
"Thomasson, Pehr";"Svensk Skarpskyttesång";1865;32
"Thomasson, Pehr";"Carl XII:s krigarreglor";1866;116
"Thomasson, Pehr";"Carl XII:s grundlag";1867;31
"Thomasson, Pehr";"Carl XII:s vägvisare";1868;72
"Thomasson, Pehr";"Slaget vid Narva";1869;32
"Thor";"och Heimdall med träsnitt";1847;40
"Tigerschöld, Hugo";"Styrbjörn Starke";1883;115
"Tiggar-Nisse";"med 2:ne träsnitt";1854;107
"Till";"den sörjande Konungen med porträtt af H K H Prins Gustaf";1853;1
"Till";"Gud Fader! fritt efter Andersen";1863;148
"Till";"Drottningen med lith";1845;27
"Till";"Prins Gustaf med portr";1846;162
"Toivo (Elmblad)";"På orätt plats";1882;196
"Topelius, Zacharias";"Öfverste Fabviers adjutant";1869;165
"Topelius, Zacharias";"v Dreyses graf";1871;225
"Topelius, Zacharias";"Skaldebref till C A Wetterbergh";1880;1
"Topelius, Zacharias";"Vid aftäckandet af Franzéns byst";1881;144
"Topelius, Zacharias";"Till en skådespelerska";1882;31
"Topelius, Zacharias";"Jenny Lind. Minnesord";1889;66
"Topelius, Zacharias";"Under mitt porträtt";1899;7
"Törnberg, C L";"Sveriges flagga";1893;223
"Ullman, Gustaf";"Hem och hjärta";1907;96
"W R";"Den nya tiden";1849;96
"Wallengren, Axel";"Pingst";1894;256
"Wallmark, Ernst";"Kägelspelet hos Faggens";1877;58
"Wennerberg, I";"Sommarminnen. Tre dikter";1903;210
"Wernamo";"marknad Humoristiskt qväde af A J-n";1867;94
"Wetterhoff, Karl";"Helsning till Adolf Nordenskiöld";1881;45
"Vetterlund, Fredrik";"Själsstrider. Sonett";1895;90
"Vetterlund, Fredrik";"Ensam med det blå. Två dikter";1905;87
"Vetterlund, Fredrik";"Den döde";1906;43
"Wigforss, Johan";"Du är borta";1907;217
"Wijkander, Oscar";"Två sonetter";1895;175
"Wilhelmina (Stålberg)";"Gossen med fogelboet (med planch)";1846;141
"Wilhelmina (Stålberg)";"En skolmamsell";1849;83
"Wilhelmina (Stålberg)";"Det unga Fursteparet (m lith)";1852;7
"Wilhelmina (Stålberg)";"En ung Romarinna (m lith)";1852;74
"Wilhelmina (Stålberg)";"Newfoundlandshunden (m lith)";1853;199
"Wilhelmina (Stålberg)";"Det bedjande barnet";1854;46
"Wilhelmina (Stålberg)";"Den gamle Svensken";1855;17
"Wilhelmina (Stålberg)";"På Landet";1858;104
"Wilhelmina (Stålberg)";"Skrif vers!";1861;75
"Wilhelmina (Stålberg)";"Tomtebolycka";1870;7
"Wilhelmina (Stålberg)";"Mormors brudkrona";1871;56
"Wilhelmina (Stålberg)";"Nornorna";1871;193
"Wilhelmina (Stålberg)";"Mormors öga";1872;188
"Winter, Reinhold";"En tidsbild";1872;38
"Wirsén, C D af";"Draupnir, Odens ring";1876;86
"Åkerblom, Axel";"Skogens sång";1891;188
"Öfversvämningen";"Poem till en tafla af Kjörboe";1852;155
"Österling, Anders";"Tre dikter";1904;136
"Österling, Anders";"Två dikter";1905;150
"Österling, Anders";"Höstregnens fall";1906;226
"Österling, Anders";"Två dikter";1907;71