[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]
[Kungens älskarinna m:ll Högqvist]

Emilie Högqvist: Johanna i Orleanska jungfrun

MALMGÅRDEN

Kungens älskarinna
m:ll Högqvist

[topp]

Kronprinsen Oscar hade sitt lilla kuckeliku med aktrisen Emilie Högqvist med resultat av två söner.

Tronskiftet 1844 medförde regent- och systemskifte även inom Kungl. teatern.

Oscar I tog då tag på fullt allvar i skötseln av Kungl. teatern.

Vår bestämda vilja är, att icke någon ytterligare skuld skall uppkomma.

Den nya konungen betalade av sin hovhållningssumma den skuld av 40,000 b:o, de fem senaste åren medfört.

Förste direktör blev baron H.A. Hamilton, fil. magister, kammarherre, före detta sekreterare i utrikesdepartementet. Han delade tjänsten med chefskapet för Postverket.

Men vad är det han gör som nybliven teaterdirektör!

Jo.

Sätter upp pjäsen Högländaren vid hovet - en invecklad intrigkomedi som utspelas i England vid Karl II:s hov. Två damer rivalisera om konungens ynnest.

På affischen kunde man läsa:

Nelly Gwinn, skådespelerska, kungens älskarinna, m:ll Högqvist.

Generad fick teaterdirektören, baron Hamilton, ändra texten till "konung Karl II:s älskarinna".

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]