[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]


Nationalsångerna på Visornas hemsida

Än är Polen ej förlorat

Bakunins tal i Helsingborg 1863

Ryssland - En Molok som uppslukar Europa

Polen i historiska årtal

Vi ska vinna!

MALMGÅRDEN
Aldrig inom Polens gränser
skall en ryss bli bofast


Polens nationalsång - text och midi

Vi ska vinna

VI SKA VINNA!Polens nationalsång - text och midi

Än är Polen ej förlorat

Jeszcze Polska nie zginela
text: Josef Wybicki (1747-1822)
musik: Mikael Kleofas Oginsky (1765-1831)

Än är Polen ej förlorat,
än dess söner finnas!
Det, som våldet från oss rövat,
än kan återvinnas.
Upp, Dombrowski, framåt!
Från Italien uppåt!
För oss genom segrar
åter till vårt Polen!

Över Weichsel, över Warthe
vi till Polen slå oss,
lärt vi ha av Bonaparte
att i striden stå oss.
Upp, Dombrowski, framåt!
Från Italien uppåt!
För oss genom segrar
åter till vårt Polen!

Likt Czarnieckis tappra skaror
uti svunna tider
glatt vi trotsa tusen faror,
prövningar och strider.
Upp, Dombrowski, framåt!
Från Italien uppåt!
För oss genom segrar
åter till vårt Polen!

Aldrig inom Polens gränser
skall en ryss bli bofast;
högt mot solen klingan glänser,
lyft för Polen trofast!
Upp, Dombrowski, framåt!
Från Italien uppåt!
För oss genom segrar
åter till vårt Polen!

Mana icke stolta anor
oss att offra blodet,
hör du icke: trummor, fanor
ge oss åter modet!
Upp, Dombrowski, framåt!
Från Italien uppåt!
För oss genom segrar
åter till vårt Polen!

Glada jubla polska bröder:
Moskvas fall syns hägra!
Raclawitzas liar måste
med Guds bistånd segra!
Upp, Dombrowski, framåt!
Från Italien uppåt!
För oss genom segrar
åter till vårt Polen!

Förklaring
Upp, Dombrowski, framåt! Johann Heinrich Dombrowski (1755-1818), polsk general
Likt Czarnieckis tappra skaror Stephan Czarniecki (1599-1665), polsk fältherre
Raclawitzas liar Raclawice, by i rysk-polska guvernementet Kjelzy; Kosciuszko vann där den 4 april 1794 en seger över den ryske generalen Tormassow med hjälp av bönder, vars enda vapen utgjordes av liar.


Bakunins tal Helsingborg 1863

Polackerna kämpa icke blott för sin egen frihet, utan för alla folk, som lida genom den moskovitiske tsarens förtryck.

Dessa folk måste ingå ett förbund för att tillintetgöra denne dödsfiende.

I ären vår främsta, vår naturligaste bundförvant, och vi räkna på er, svenskar, ty vi veta, att vid åsynen av Polens lidanden, olyckor och ansträngningar kan ingenting hålla edra hjärtans verop tillbaka, och vi veta, att edra handlingar icke skola stå edra ord efter. Leve Sverige! 

Bakunin, som fann en fristad i August Blanches hem, Malmgården, vid ankomsten till Sverige 30 mars 1863. 


Ryssland - En Molok som uppslukar Europa

Folk efter folk har det ryckt ur civilisationens famn och fastkedjat vid sig. Också tänka vi oss Ryssland såsom en enda ofantlig fästning med Svarta havet och Östersjön till löpgravar och med 60 millioner livstidsfångar inom sina murar.

Den är hemsk, denna seklers natt, detta djupa mörker - och varför allt detta? Varför, om ej för att uppställa en statsidé av järn, ett moloksystem, som rullar fram, krossande under sina hjul hela generationer! 

August Blanche


Polen i historiska årtal

1795 Polens tredje delning. Landet utplånas från kartan och annekteras av Preussen, Österrike och Ryssland
1815 Wienkongressen skapar Kungadömet Polen, i personalunion med och beroende av Ryssland
1830
29 nov
Novemberupproret riktat mot Ryssland; det pågår till september 1831, då Warszawa kapitulerar. Brutal repression mot upprorsmännen följer.
1863
22 jan
Januariupproret mot Ryssland utbryter, striderna pågår till maj 1864. Efter nederlaget följer en omfattande repression mot upprorsmännen.
1914
1 aug
Första världskriget bryter ut. Polens ockupationsmakter tillhör inbördes fientliga läger.
1918
nov
Den Polska staten återupprättas
1920-21 Krig mellan Polen och det sovjetiska Ryssland. Polackerna vinner en viktig seger nära Warszawa, Undret vid Wisla
1939
23 aug
Tyskland och Sovjetunionen ingår en non-aggressionspakt, Molotov-Ribbentrop-pakten, med en hemlig klausul om uppdelning av Polen.
1939
1 sep
Den tyska truppen anfaller Polen.
1939
17 sep
Sovjetiska trupper går in i Polen.
1939
28 sep
Warszawa kapitulerar. Polen är ånyo utplånat från kartan.
1945
feb
Jaltakonferensen med Churchill, Roosevelt och Stalin bekräftar Sovjetunionens dominans i Östeuropa
1968
21 aug
Polska förband deltar i Warszawapaktens invasion av Tjeckoslovakien
1980 14 aug utbryter strejk. Fackföreningen Solidaritet bildas som en legal organisation.
1981
13 dec
General Jaruzelskis statskupp
1991
22 aug
Det sovjetiska kommunistpartiet förbjuds.
1992- Ockupationsmakten lämnar Polen.
August Blanches vilja uppfylls.
Polen - en fri och suverän nation


Nationalsångerna på Visornas hemsida

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]