[Visornas hemsida] | [Malmgården]
[Elias Sehlstedt textdatabasen]
[till sehlstedtsvisorna]
[Visan om Elias Sehlstedt]
[Sånger och Visor]

MALMGÅRDEN

Gäst nr 6 Elias Sehlstedt

Visan om Elias Sehlstedt

Till visorna

TEXTDATABASEN

Sånger och Visor

[topp]

melodin i midi-format

VISAN OM ELIAS SEHLSTEDT

text och musik: Tommy Rådberg

Artonhundraåtta i Norrland Härnösand.
Föddes skalden Sehlstedt med penna i sin hand.
Glädjer svenska folket i visors knepighet.
Sångmö och Elias i vers intimitet.

Norrland han dock lämnar Uppsala ska bli lärd.
Fader dog utfattig och in i livets härd.
Informator Sehlstedt i rang som husets katt.
Lär ut Schevens pojke latinet dag som natt.

Värmdö Kummelnäset hos disponenten Smith.
Sehlstedt är på landet - härligt - här är fritt.
Hus familj han saknar och pengar likaså.
Träder in i tullen - Augusta hans gemål.

Häst och vagn i tjänsten - betala tullens män.
Två de smet från skulden - betala allt som vän.
Bort från dyra Stockholm - till Sandhamns tullstation.
Sankt Helenaåren är sjutton sen pension.

Salig Farmor, präster om myror, bromsar pytt!
Djurgårn, havet, lotsar och allt som äro nytt.
Leve tryckfriheten och sup i grönan lund.
Kejsaren förutan men vi i glatt förbund.

Lisa fyllde sjutton och vacker som en vår.
Litet bo jag sätta om lotterivinst får.
Visorna är många ty Sehlstedt flitig är.
Vackert så - go vänner - den lyckan framåt bär.

Artonsjuttifyra till Ryssland med ångbåt.
Sandhamn hyllar skalden men fel på flaggans tåt.
Går ej opp i toppen ett stopp på halva stång.
Sista resan - Sehlstedt - farväl ett liv så långt.

[topp]
[Visornas hemsida] | [Malmgården]
[Elias Sehlstedt textdatabasen]
[till sehlstedtsvisorna]
[Elias Sehlstedt textdatabasen]
[Visan om Elias Sehlstedt]