[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Den svenska teatern]
[Grevinnan de Casa Miranda]
[Kristina Nilssons visa]

KRISTINA NILSSON (1843-1921)

Den svenska teatern

Grevinnan de Casa Miranda

[topp]

KRISTINA NILSSON MIRANDAS 
barndomshem. 

Efter en lavering av AUGUST MALMSTRÖM 

tecknat av HERMAN FEYCHTING 

fototypi från J. Cederquists atelié 
 

Nilsson, Kristina (1843-1921) är vår mest berömda sångerska genom tiderna vid sidan av Jenny Lind. Hennes levnadsöde är överhuvud ett av de mest fantasieggande i vår kulturhistoria.
Hon föddes fattig, yngst bland sju syskon. Torparen Jonas Nilsson och Stina Kajsa Månsdotter på Snugge torp i Vederslövs socken i Småland var hennes föräldrar.
Som liten flicka uppträdde hon ofta på marknader med sin sång och fiol. Det var också på en marknad, som hon upptäcktes av en häradshövding, som råkade få höra henne. Hon var då 14 år, och snart kom hon till Stockholm, där så småningom ingen mindre än Frans Berwald blev hennes lärare.
Vid bara 17 års ålder debuterade hon i huvudstaden, och i Paris sjöng hon på Théatre Lyrique, när hon var 21 år gammal.
Hela världen låg nu öppen för torparflickan från Småland.
Vid ett besök i Stockholm 1885 hände en fruktansvärd olycka. Cirka 50 000 människor hade samlats utanför Grand Hotel, där hon bodde, för att se en skymt av henne. När den dyrkade stjärnan visade sig på balkongen och sjöng några nummer för sina beundrare uppstod det panik i folkmassan, och tjugo personer fick sätta livet till. Somliga drunknade, andra trampades ihjäl. Kristina Nilsson gjorde allt för att hjälpa de efterlevande och lindra deras sorg.
År 1887 ingick Kristina Nilsson sitt andra äktenskap (hon var tidigare änka efter en fransk bankir) med en spansk adelsman och blev grevinna de casa Miranda.
Kristina Nilsson tog farväl från scenen 45 år gammal år 1888.
År 1921 avled hon i Växjö.
Källa: Musikens värld AB Kulturhistoriska förlagen Göteborg 1977
[topp]

melodin i midi format
Kristina Nilsson debuterade 1864 som
Violetta på Théätre lyrique och
debuten blev en utomordentlig framgång.
Under de följande åren gick hon
från triumf till triumf.
1870-1871 företog hon en turné till Amerika och
sjöng sedan även i Spanien och här i Norden.
Den 23 November 1921 avled hon.

Visan förespeglar sig att det är
Kristina Nilssons som författat visan
- men -
det ingår i tricket att sälja visan!

Kristina Nilssons visa

Högt i Småland ut i Växjö-trakten
stod min vagga i ett torftigt tjäll
där naturen uti fulla prakten
strödde blomster på en mossrik häll.
Där höga furor susa, lärkan slår sin drill,
skogens fåglar sjunga och jag lyss därtill.
Där i skogen satt jag mången, mången gång
hörde lärkans kvitter, trastens sång.

Näckens spel jag hörde uti kvällen
sedan dagens fäste släckt sin sol.
Efter den jag sedan tog modellen
till en enkel men en kär fiol.
Ljungby marknad leker än i håg och sinn
uti en förtrollad värld jag blickar in.
Där i skogen satt jag mången, mången gång,
hörde lärkans kvitter, trastens sång.

Nu jag sjungit har i många länder.
I Paris där blev min lycka gjord.
Därför nu så glad jag återvänder
hem till Sverige, till min fosterjord.
Där höga furor susa, lärkan slår sin drill,
skogens fåglar sjunga och jag lyss därtill.
Där i skogen satt jag mången, mången gång,
hörde lärkans kvitter, trastens sång.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Den svenska teatern]