[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]

[start]
Teckningar | Källa | Kommentarer
Vår Polis | Konstapel Batong
För-dettingen | Herr K. och hans "gosse"
Adolf på fri hand | Granndels
Vittnet Blindqvist | Bödeln vid sprutan
Folktalaren | Borgarebjörnarnes marsch

MALMGÅRDEN

KONSTAPEL
BATONGS
SÄGNER

av

Johan Gustaf Schultz
(1839-1869)


[topp] | [start]

[start]
Vår Polis | Konstapel Batong
För-dettingen | Herr K. och hans "gosse"
Adolf på fri hand | Granndels
Vittnet Blindqvist | Bödeln vid sprutan
Folktalaren | Borgarebjörnarnes marsch
Källa | Kommentarer


[topp] | [nästa]
Vår Polis
Polis! Polis! O vår polis!
Ljud högt, o dyra ord!
Ej Londons vunnit mera pris,
Ej utmärkt sig på flere vis
Än vår polis, vars glans är spord
Långt utom Sveriges jord.
Den är väl tarvlig, skall så bli
För den, som prål begär;
Gardisten stolt går den förbi,
Men den polisen älska vi:
För oss, posterad här och där,
En gudavakt den är.
Vi älska högt dess spolnings-brus
Med friska bäckars språng,
Dess raster, dess små lätta rus,
Dess snarkningar i månens ljus ...
Allt, allt - men mest dock dess batong -
Som skyddat oss var gång.
Här stridde den så mången strid
På torg, i gränd, på krog;
I grevens som baronens tid,
Med lycka alltid lika blid,
Dess hjärta högt av stolthet slog,
Om den en brottsling tog.
Vem täljde väl de mödors tal
Som denna kår bestod?
När skränet ljöd i mars-kvälln sval,
När uppror kom från La Croix´s sal,
Vem mätte all dess vattenflod
Och allt dess tålamod?
Och det var här det vattnet flöt,
Ja, här på oss det var!
Och det var här sin fröjd den njöt,
Och det var här sin dusch den göt,
Den kår, som Stockholm räddat har
I dess upprorsdar.
Därom kan Uddman säga "godt"! -
Det vare den beskärdt! -
Hur ryssen ämnar än vår lott,
Ett skydd, ett säkert skydd vi fått,
Är sådant skydd ej pengar värt
Och värt att hållas kärt?
Och här och där är detta band -
(Förstå det ordet här!) -
Vi kunna sträcka ut vår hand
Emot dess mössas gyllne rand
Och säga: "Se, den mannen där,
Han en vår skyddsgud är!"
Och skulle vi också med glans
I Warschau leva få -
Där livet bleve som en dans,
Där Murawiew, den ängeln fanns -
Till denna enkla kår ändå
Vår längtan skulle stå!
O bästa kår uti vårt land,
Som land med lag har byggt,
Som räcker oss en hjälpsam hand -
Vårt genomtappra kämpaband!
Var för din enkelhet ej skyggt,
Se glad ut och var tryggt!
Din makt, varför man vill ha stopp,
Skall bryta varje tvång!
Ur lönförhöjningen går opp
Din höjda makt, din glans, ditt hopp,
Och folksång blir en dag en sång
Om dig och din batong!

[topp] | [nästa]
Konstapel Batong
Till ärans tider återgår
Min tanke än så gärna;
Mig vinkar ifrån mars i år
En man med vasa-stjärna.
Han ber mig ställa nu mitt tåg
Dit bort åt Nybrohamnens våg.
Jag lärde känna där en man,
En dräng ej längesedan;
Nu bar han titeln "extra", - han
Är kanske mera redan.
Fan vete, hur han kom en dag
Att bo i samma hus som jag.
Jag var, bevars, en hög person
Med endast - penning-brister,
Notarie av fina ton
Och vän med publicister;
Än börsen tom, än överflöd -
Konstapeln åt i svett sitt bröd.
Jag blossade cigarrer, jag,
Jag hade sjöskumspipa;
Konstapeln snusa´ blott var dag -
Om han ej var i knipa ...
Då blev så kallad "mullbänk" blott
För hela da´ n hans läppars lott.
O liv av - guldbrist, men dock tänt
För nöjet och behagen,
Då nyss man slutat med student
Och väl har "rullan" tagen
Och ingen annan sorg försökt
Än den, att lönen kommer trögt!
Vad brydde mig en annans nöd,
Jag nog min egen kände!
Men gjorde punschen kinden röd
(Vad ej så sällan hände)
Och fanns en krischa i min pung -
Så stolt som jag var ingen kung!
Men vår Batong satt utan knot
Därnere i sin koja!
Han gjorde skodon åt mång fot,
Lät världen ute stoja.
Vasserra, mot en tocken en
Vad man sig tyckte kaxe re´n!
Det var en lustig syn att se
Den kostliga figuren,
Ett ämbetsmyndigt anlete,
En hållning fast som muren,
Hans polissonger mest ändå
Med tre slags färger minst uppå.
När han var ledig, gick jag ned
Att få med honom driva.
Jag skrattade, när han blev vred
Och kom att becktrå´n riva,
Och framför allt, när i sin hand
Han sig med sylen stack ibland.
Han sprang då ofta upp burdus
Med handen mot mig knuten;
Jag bjöd´ en på en dosa snus -
Det lugna´ n på minuten.
Dock hände nog, jag återkom
Att få med honom skämta om.
Att även han dock haft sin dag -
Och nyligen - i världen,
Att han i mången sak gjort slag,
Allt som befälet lärde´n -
Vem tusan visste detta då?
Det kom ej hin att tänka på!
Ej att han haft batong i hand
Och glad till spott sig givit
Åt detta otacksamma land,
Där man upprorisk blivit -
Jag fann den tanken nästan tung.
Då än vi ha en karl till kung.
Men hur det nu var fatt, en gång
Så blev jag led på ruset.
Det var i maj, min kväll blev lång,
En bit blott fanns av ljuset.
Ej var jag livad att gå ut,
Ty glädjen var med kassan slut.
Jag tog en liten bok, jag fann,
Blott att fördriva tiden
En pepprad skrift av onämnd man
Om sista upprorsstriden.
Jag vräkt den oläst som på nåd
Ibland mitt andra bokförråd.
Jag tog den ned från hyllan, satt
Och bläddrade i bladen
Jag råkade att så få fatt
På - "slagsmål", långa raden.
Jag läste ett blad, läste två -
Jag ville den i väggen slå.
Jag såg en kår, som kunde allt,
Blott ej sin uppgift svika,
Som underhölls med korv och palt
Och - skälldes ner tillika.
Mitt öga flög från blad till blad -
Författare ljög varenda rad!
I farans stund, hur lugn, hur glad,
Hur käck var denna skara!
Hur kunde, usla Stockholms stad,
Du dock så älskad vara,
Hur har du sådan skyddsvakt fått
Av dem, du lönt med öknamn blott?
Min tanke genom gränder lopp,
Som aldrig förr den spanat;
Dock gick för mig det ljuset opp:
Du kårens kraft blott anat!
Men - kvällen flög som Jehu bort ...
Ack, vad lektyrn dock tycktes kort!
Slut tog den - ljuset likaså,
Dock ville allt jag våga,
Om svar jag genast kunde få
På vad jag ville fråga.
Hur få det? Tiden var ej lång -
Jag skynda´ neder till Batong.
Han på sin trefot satt som förr,
Men ock en tuting skötte.
Jag såg, att re´n i stugans dörr
En vresig blick mig mötte.
Det var som om han frågt därvid:
Får man ej tuta ens i frid?
Men se, nu hade jag ej mig
Att driva satt i sinne´:
"Jag läst om edert upploppskrig -
Då var jag sjuk, låg inne -
Jag ville så gärna höra mer ...
Bestämt så får jag det av er?"
Så sade jag. Konstapeln såg
Förvånad upp från lästen:
En glans, en hemsk, i ögat låg,
Dock blev han glad för resten; -
"Jo, därom kan jag ge besked,
Om herrn så vill, för jag var med!"
Jag slog mig ned på stoln bredvid.
Han började berätta
Om hur "den där" i denna strid
Av medel valt det rätta,
Han njöt vart minne som stod kvar -
Jag glömmer ej, hur hemsk han var.
Han delat ut så många slag,
Så många massor delat;
Han varit med i "nederlag",
Där brännvin aldrig felat;
Vad själve Söndags-Nisse glömt,
Låg i hans trogna minne gömt.
Jag lyssnade, vi spädde på -
Ej ord, ej tår förspildes -
Vi börjat livas bägge två,
När jag från honom skildes.
Han följde mig - vid tröskelns rund
Jag stack min dosa i hans hand.
Se´n var det lögn, att han var nöjd,
Om han mig ej fick skåda;
Vi talte jämt om denna "fröjd"
Vi tutade, vi båda.
Jag fann den lott för honom tung.
Att ej medalj fått av vår kung.
De sägner, här i rim jag satt,
Ifrån hans läppar stamma;
Jag hört dem in i senan natt
Vid dankens matta flamma.
Till dig de tala några ord,
Du otacksamma fosterjord!

[topp] | [nästa]
Fördettingen
Han reste sig med möda
I kyffets unkna vrå.
Väl var han lite´ mosig,
Men kunde likväl stå.
Rödblommig var han mycket
I detta ögonblick,
Ett sken av druvans hetta
Låg i hans anletsskick.
Myntfattig var han annars,
Helst under vinterns dar;
Från ärans forna tider
Fanns blott hans hållning kvar.
Se´n utan tjänst han irrat
Kring gatorna förut,
Vid hamnarna han hamnat
Som schåare till slut.
Nu reste han sig plötsligt, 
En smul´ i bakis knäckt;
Begynte kasta på sig
Sin helg- och vardagsdräkt:
Den uniformsbeklädning,
I vilken schåarn går -
Och rev åt bägge sidor
Sitt tovigt tjocka hår.
Så stod konstapeln färdig
Att ut i staden gå,
Rätt aktningsvärd att skåda
I dräkten svart-brun-grå.
Med mössan (halv var skärmen)
Snett över hjässans rand
Och självförakt i minen
Och stödjepåk i hand.
Därute varje brandpost
I full gång redan var -
Den sjunde mars dess nytta
För var och en var klar.
Kring torg och gränd som vinden
For corps´n med tunga slag ...
Vart ville vår fördetting
På denna fasans dag?
Vart ämnade han styra?
Han hade ej batong.
Blev kyffet honom tråkigt?
Hans plats i vrån för trång?
Och denna stolta hållning,
Vi tog han den uppå?
Var det till någon ångbåt
Den gamle tänkte gå?
Ej än om ångbåtsfarten
Man hade kännedom.
Och Skeppsbron var som öde
Och Riddarholmen tom.
Vad skulle han ock göra
Där ner så sent i dag?
Den da´n blott för polisen
Var en förtjänstens dag.
Dock i konstapelns tycke
Fanns göra denna tid.
Och var det ej på Skeppsbron,
Så var det när´ invid.
Ty mitt emot på kullen
Från Blaiseholmens strand
Stred corpsen nu för kungen
Ministern och vårt land.
Den sjunde mars i våras
Vi minnas lite´ var;
Och visst för vår fördetting
En högtidsdag den var.
Han Skräddar´ns torg smög över,
Såg folket samlat här;
Han ville se, hur Stockholm
Försvartes av "den där".
Han ville höra klangen
Av huggarn än en gång,
Det välbekanta vinet
Av blyifyld batong,
För minnet återkalla
Sitt eget hjältemod
Och se den nya corpsen
Hurledes den sig stod.
Så har man tytt hans mening,
Jag tror, man den förstått;
Dock såg man ej hans tankar,
Man såg hans ragling blott.
Han smög sig helt försiktigt -
Det märkte icke man -
Och hann ifrån det stället
Där striden redan brann.
Plats i ett träd han lyckas -
Förunderligt! - att få;
Han ser emot polisen,
Mot folket likaså;
Varhelst de skarpast mötas,
Där ses hans blick bli kvar,
Och ofta i förtjusning
En väldig buss han tar.
Och gatans stenar veno
Förbi´ en var sekund,
Och dråpliga batongslag,
De föllo i hans rund;
Han föll dock ej från trädet
(Det varit just ett spratt!)
Och inga vapen rörde
Konstapeln där han satt.
Fast detta krig var allvar
Och ingalunda lek,
Och fastän stundom folket,
Och stundom corpsen vek,
Och hur än striden välvde - 
Fick schåarn ostörd bli,
Och dusch och sten och snöboll
For skonande förbi.
Men natten led och väktarn
I Jakob ropat ett,
Då äntligen Rättvisan
Polisen seger gett;
Då sågs ministern skyddad,
Var upprorsman på flykt,
Och omkring vår konstapel
Var allting lugnt och tryggt.
När så den sista styrkan
Mot högvakten bröt opp,
Han vågade till marken
Ett äventyrligt hopp -:
"I friske, tappre söner
Av Carl den Tolvtes jord!
Finns någon här, som hör en
Kamrats, en gammals, ord?
Stor tack vill jag er säga
För denna granna dag,
Ty ta mej fan jag skådat
Så makalösa slag!
Jag tar ett rus i glädjen,
Att corpsen segrar än ...
Än lever Hultbergs anda,
Ännu har Sverige män!"

[topp] | [nästa]
Herr K. och hans "gosse"
"Och har jag icke släpat dig fram ur dyn
Allt därför att du har en så skarper syn?
Och har jag icke skaffat dig lön på stat
Och mången extra inkomst, som ger dig mat?
Och har du icke fått på mång bönhasjakt
Gå tätt i mina fjät som en hedersvakt?
Och har jag jämt ej prisat förmågan din?" -
Så sad´ herr K. förargad till "gossen" sin.
"Nu får om dig jag höra blott klagomål;
Nå, det är visst och sant, att du ovett tål!
Du låter lura från dig så mycket gott
Och ofta tar du mutor av snålhet blott!"
Men "gossen" hörde butter ett sådant tal:
"Väl är det sant, att förr var min inkomst skral;
Men vad jag är, det blev jag för fint och list,
Och drogs ej fram ur dyn, för jag var gardist!
Om jag nå´ngång blir lurad ... vad ont däri?
Det blir så mången annan - ja, det blir ni!
Och fick ni privilegium att allting få,
Vad skulle för en ann´ fan då återstå?
Jag tar ibland väl mutor, som mången ser,
Det är för folk skall se, att jag känner er;
Men tycker ni, den äran är allt för klen,
Så skall jag låta bli - ni får ta allen´!"
Herr K., han fann sig avsnäst, som han var van:
"Du är min egen gosse och snäll av fan!
Bliv du i alla tider min rara kund -
En sådan har man gagn av i jaktens stund!"
Det var i mars. Då var med sin jägar-ked
Herr K. i staden ute och "gossen" med.
Var denne vred till sinnes, så var herr K.
Ej heller just så trevlig att se uppå.
I tvänne kvällar redan han gått och trätt,'
Och allt gick än upproret på samma sätt;
Han såg för få, som flydde, var han gick fram,
Men många, som kvarstodo, till kårens skam.
Han inkom i en portgång. "Det går ej bra!
Jag ser, hur stenar plockas från gatorna,
Men den, som går och plockar, se, han går fri! -
Hur svängen I batongen? Hur sikten I?"
Han hann knappt med att säga sitt sista ord,
När för en sjustjärns-örfil han damp till jord!
Att sådant tåla fordras i magen is -
Det hade han ej väntat av en polis!
Upp sprang han, knöt sin näve, av vrede blek:
"Vad har du understått dig, din fan?" han skrek:
"Nu djävuln dig anammar med hull och hår,
När vid ett uppror så du din förman slår!"
Men "gossen", han stod lugn mitt i denna storm:
"Håhå, min förman går nog i uniform!
För resten måtte ni vara lite´full,
Som påstår, det var jag, som er slog omkull!"
Med dessa ord på gatan han sig befann.
Herr K. i samma stund såg en enslig man
För väldiga batongslag tvärt störta ner -
Han trodde, karlen ej skulle uppstå mer.
"Och var det han, vars näve mig dängde i
Den hårda gatan, då må vi vänner bli!
Ett tag, som ditt, det kallar jag karlatag -
Dock är det litet eget, det tillstår jag."
Men i herr K:s tjänst ännu den "gossen" står!
Den ene med den andre på jakter går;
Som såta vänner får dem mång bönhas se ...
Men - tänka de på mars-da´n, så gräla de.

[topp] | [nästa]
Adolf på fri hand
Från Öst´götland kom en man,
Många namn han äger, han,
Och på fri hand han bland alla
Ensam vågade befalla.
Var i striden - det är sant -
Den, som ej slogs för kontant;
Därför han är ej att klandra:
Han var ädlare än andra!
Jämt han gått sin egen stig,
Alltid god och innerlig.
Därför, hur skall man förklara,
Att han lär förtalad vara?
Dock i strid såg så han ut:
Lugn och kraft, som ej tål prut!
Ja, i mars, gott folk, I skullen
Märkt, han var av rätta ullen!
På hans hjässa, snörprydd hatt;
I hans blick ett "något" satt,
Ärvt - dock detta går oss ej an -
Från hans stamfar "på galejan".
Lägg därtill i upprorstid:
Uniform med sabel vid,
Utanstövlor sist på foten -
Sådan sprang han framför roten.
Hjälte var han dock ej så,
Att som tysk han kunnat slå;
Andra länder, andra seder!
Därtill var för stor hans heder.
Bar sitt svärd för syns skull blott.
Ingen visst det smaka fått
Under hela upprorskriget -
Nog är det i tryck förtiget.
Om batongen hade bly,
Därom fick hans kår sig bry;
Den, som använt minst karbasen,
Fick av Mästarn höra "bra!" se´n.
När han sprang från strand till strand,
Kämpande för kung och land,
Var han seg som själva eken
Och blev snart ej mätt på leken.
Om det gällt Guds långa da´n,
Höll han i som själva fan,
Men blott för att liva striden -
Deltog aldrig själv uti den!
Kåren - visste han för gott -
Är för lugn för att ha brått;
Ville därför hjälpa arten,
Sätta lite´ liv i farten.
Käpp, likväl han skulle ha
(Annars gick det inte bra);
När han stack den i sin ficka,
Kunde aldrig segern klicka.
Därför mitt i stridens brak -
Gick det framåt eller bak -
Fick hans närmste busse bida,
Sätta käppen vid hans sida.
När han se´n bland massan stod
Och förmanade med mod,
Gjorde med sin dagg försöken,
Så det blött Saharas öken,
Fick sin kår i ordning ställd,
Åt envar en styrkdryck hälld,
Själv uti den värsta klämma -
Se, då blev en annan femma!
Då var ej med vatten skolk:
Utländskt bruk att duscha folk
Ville han här efterapa;
Ingen fick stå still och gapa!
Då, så säga än hans män,
Var ej gott för upprorsmän;
Då var Mästarn lik hin onde -
Annars som en Roslagsbonde.
Sådan kom han med en skock
(Käppen satt i fickan ock)
Efter många hårda strider
Uppåt Brunkeberg omsider.
Hela Stockholms lugn och hopp
Vilade på denna tropp;
Omkring 50 män - ej flera -
Ack, men tappre desto mera!
Lustigt Leben skulle bli!
Käppen stacks hans ficka i,
Daggen prövades mot klacken,
Och så började attacken.
Hela kvällen höll han ut -
Fick en örfil så till slut,
Drog sig därpå lugn ur flamman
Och gav djävulen alltsamman.
Det förtäljs om honom då,
Att han smög sig hem på tå,
Hatten nedtryckt djupt i pannan,
Stukad så som ingen annan.
Så han gatan framåt skred,
Kom till nummer 17 ned;
Tog en väldig besk att dricka -
Allt med käppen i sin ficka.
Vad han därvid tänkte på,
Gud och Blindqvist blott förstå;
Med sig själv han nu höll gille,
Lät sin kår gå som den ville.
När han druckit sig till lags,
Kröp till kojs han, somna´ strax,
Tog en lur på all sin möda,
Men ej minsta bit till föda.
Så just slöt han denna dag,
Nästa, klockan 7 vid lag,
Se´ n han fått en smula blunda -
Då var Mästarn annorlunda.
Var snart sagt som annars förr,
Öppna´ sin sängkammardörr,
Mild, liksom förut, i synen,
Lika skälmsk vid ögonbrynen.
Tog sitt kaffe förr´n han gick,
Gav sin fru en vänlig nick,
Glömsk av varje örfil redan,
Satte sig i "kammarn" sedan.
Tusan vet dock, hur det är!
Nog kan man i krig bli tvär,
Men som han med lugn att strida
Kan väl också ha sin sida.
Därför säga ock hans män,
När nå´ngång det talas än
Om de tusende besvären,
Packet gav den tappra hären:
"Rent åt fanders allting gått,
Om en ledare vi fått,
Som blott rasat hela tiden
Och ej varit lugn i striden!"

[topp] | [nästa]
Granndels
Granndels, han satt i palatset så kry,
Supera´ i allsköns ro.
"I kväll, skall jag säga, blir striden ny,
Det skall gälla omkring Norrbro.
Herr Jäder, jag låtit kalla er hit -
Var god, tag skinka en bit!"
"Jag vill ha er här, tills i morgon dag -
För er en angenäm plikt.
Ni känner packet långt bättre än jag
Och kan ge mig rapporter av vikt.
Var Lugnqvist! Här skall ej flyta blod -
Blott druvans! Den är ju god!"
"Mig Cederberg sänt ett vänligt bud,
Att än är ej striden slut!
Den karln är Goliat! - Gris min Gud! -
När vi ätit, titta vi ut ...
Dock må vi ej nedom Slottsbacken gå! -
Seså, tag en ters ovanpå!"
Det kom ett bud, en hejduk kom:
"Det går på en djävla fason!
Morlin har nödgats att vända om -
Det börjar bli hett vid bron.
Och inne i vakten är också hett -
Det var då det värsta man sett!"
Granndels, han satt och smorde sitt krås,
Han låddes som intet hänt.
"Försök, herr Jäder! En liten gås -
Den smakar ju excellent!
Det är väl Plougman, som hetsat igen -
Ett glas för hans tidning, min vän!"
Men budet talte: "Herr general,
Får jag bringa tillbaka ert svar?" -
"Jo hälsa till Alm, att bron är smal
Och att sine gossar han har!
Han må hålla ut så där ... ungefär ..
Lika gott, jag skall snart var där!"
Hejduken sprang. En sekund förlopp,
Och en löpare syntes igen.
Med polisisk fart sprang han trappan opp,
Lika snabbt stod i salen han se´n.
Överallt i sta´ n var han gammal bekant -
Det var Granndels adjutant.
Han skyndade fram, till bordet, han stod
För sin gynnare, eldig i blick:
"Herr genral, än har väl ej flutit blod,
Men det kan varje ögonblick!
Nog ha gossarne mod, men de finge det mer,
Om de blott ibland sig hade er!"
Granndels, han tog sig en smörgås med kött:
"Kors, Morlin, ni är het som en ugn!
Ni har säkert sprungit er mycket trött?
För tusan, så var då lugn!
Det går ej att strida, om inte först
Man stillat sin hunger och törst!"
Kommissarien dröjde. "Vår natt blir hård.
Man skockas vid Opris och bron!
Vår trupp hämtar styrka i prinsens gård -
Men hur mycket får väl var person?
Vi måste ta i med en annan vals!
Vad order ges, vad befalls?"
"Jo, att ni slår er i soffan ned,
Får kuvert och allting i skick;
Och när ni fått det, gå på i fred
Och tugga och svälj och drick!
Och när ni är mätt, så ät lite´ mer! -
De orderna ger jag er!"
Morlin åt och drsck av all sin själ,
Tills som solen i Karlstad han sken;
Och han hickade: "Aldrig ljög jag ... näväl,
Ni föraktas av hela armén!
Hos varenda konstapel den tro jag fann,
Att ni är vår räddaste man!"
Granndels, han tappa´ sin smörgås, men - teg,
Tills han brast i ett gapskratt ut:
"Hur var det ni sa? Är Granndels feg?
Vet man ej skäms? Åh hut!
Min häst! - nej fan, då störtar jag ju! -
Jag törs inte rida nu!"
Det var skrik, det var skratt, det var stoj på den strand,
Där den bästa av corpser var ställd;
Och ett störtregn insvepte vatten och land,
Som en sjö ifrån himmelen hälld;
Utav stenkast skakades rymdens valv,
Och den vattnade marken skalv.
Där stod omkring sprutor polisens tropp,
Såg trotsigt packat emot;
Men från man och till man en viskning lopp,
Som ett grymt, ett dämpande knot:
"Han är rädd, den mesen, det syns igen -
Ståthållaren kommer ej än!"
Men han kom! Generals-uniformen han bar.
Bland befälet han stannade nu.
Och han var icke rädd - det såg ju envar -
Ty han vågat sig hemifrån ju?
Och han stod där med upprorslagen i hand,
Och "tyst där!" han sade ibland.
Och hans fladdrande hatt sågs långtifrån,
Och den väckte av jubel ett skall;
Och fördubblat hördes gatpojkarnes hån;
Och så mången applåd där small;
Och det ljöd kring hans öron ett oförskämt flin -
Men han ändrade icke en min.
Och herr Alm, den rättvise, dröjde ej mer;
Till sin förman han sakta sig smög:
"Hör, bror, man har märkt dig, åt dig man ler,
Gå undan! Du syns här så hög!"
Gå undan, genral! Er ära är vår!"
Hjärtängslig skrek hela hans corps,
Granndels, han rörde sig ej från sin ort.
Till sin ämbetsbror talte han stolt:
"Jag menar, vårt folk är liksom förgjort -
Då är dess anseende sålt!
Men snart blir det allvar! - Det är en affär
Att förtjäna baronskapet här!"
Den hop, som på Blaiseholmen stod,
Av tusentals fiender tryckt,
Den tvingat med makalöst hjältemod
De upprorsmännen till flykt.
Nu rusade desse, att frälste bli,
Den tappre genralen förbi.
Han vek ej, när massan nära var;
Som han stått, så stod han ännu;
Och sin upprorslag han i handen bar -
Hans person ock var "helig" ju!
Och han log åt den skock, som i flyende lopp
Mot Regeringsgatan sprang opp.
Och han såg dem komma, de voro helt när,
Men på faran ej akt han gav;
Och han hånades rysligt båd´ här och där,
Men han låddes ej veta därav;
Han tumma´ sitt papper, han bidde sin tid,
Han stod som i djupaste frid.
Men nu voro de borta, en del - och nu
Mot statyn gravitetiskt han skred;
"Eho, som vågar att dröja ännu,
Förs genast i vakten ned!
I konungens namn tre gånger! Var man
Försvinne så fort han kan!"
Det var ord, inga visor - behövdes ej mer!
Det blev "fröjd", det blev jublande rop.
Och när sedan corpsen rusade ner
Mot den trotsande upprorshop,
Då jagades hem var enda person
Från gatorna, torgen och bron.
Granndels, han kom, sedan striden hört opp,
Till en skara, som segersäll stod;
Då hans blick så stolt genom lederna lopp
Och talte om oförskräckt mod,
Och genralen, så vänlig i adelig själ,
Glatt nicka´ åt trupp och befäl -
Då spordes ej mer inom corpsen ett knot,
Hans mod hade gjort den flat;
Man mindes, hur packet han djärvt gick emot
Och läste sitt upprors-plakat;
Och det illskreks av röster till hundradetal:
"Hipp, hipp, hipp för vår tappre genral!"

[topp] | [nästa]
Vittnet Blindqvist
Aldrig ljögs ett ord på vaktkontoret,
När som vittnet Blindqvist blott var med.
Ofta sad´ han: "I mitt bröst där bor ett
Samvete - så är min sed!"
Bibeln ständigt i hans knä man fann,
Fast för talandet han långt ej hann.
"Den där" mästarn var hans man. "Vad strider
När man upprorspack han tar itu!
Gossar, tron mig, aldrig såd´na tider
Får polisen mer som nu!
Mästarn själv ej håller sig för god
Att som simpel karl här visa mod.
"Tron mig, om av er blott ingen vikit
Från vad plikt och rätt och sanning bjöd,
Hade aldrig segern honom svikit -
Nu förtalet blir hans död.
Men - förtjänstens lott var alltid tung ...
Kanske dock han räddas av vår kung!
"När på Gustaf Adolfs torg i skocken
Han höll tal, hur mild var ej hans ton!
Jag smög fram och nöp´en tyst i rocken:
"Ska vi ge dem en portion?" -
"Nej, min gosse," svarte han så blid,
"Lugn, besinning! Det är än ej tid."
Så små tal, förmaningar som dessa
Vittnet höll där invid brasans glöd;
Mössan snett kokett satt på hans hjässa -
Kinden var som oftast röd.
Sämre såg han ut i forna da´r,
Då blott tapetserare han var ...
Det var långt nog efter upprors-slagen.
Uppå vaktkontoret höll man hov.
Sällan sova väktarne av lagen,
Men - vårt sannings-vittne sov.
Nyss i bibeln högt han läste, han,
Nu han lurat in förr´n någon ann.
Någon stund av kvälln likväl han sutit,
(Ryktet viskar: han var full - vad skam!),
Talt om sanning och i klagan brutit
Om hur målen gått bakfram.
Hur han nödgats tänka ut ett sätt
Att emot Öhnell förskaffa rätt.
"Ljuga lite" - så de fallit orden -
"Kunnen I förut och lären än;
Lögnen har man alltid hört på jorden ...
Inte minst i "kammaren" ...
Ljuga är det usla hopp, man har,
Och så en gång hamna - vet nog var.
"Slut med det nu! Rätt skall saken tagas:
Jag skall lära er en annan sed!
Om av andra världen skall bedragas,
Blindqvist, aldrig kan därmed!
Och likväl ... han nästan undrar re´n
Att ej han ock ljugit längese´n!
"Vittna falskt tillåter jag ej mera,
Jag, som talat sant i all min dar.
Aldrig kan man sanningen martera,
Om man kärlek till den har.
När, som jag, man denna fått en gång,
Gör man aldrig sanningen förfång."
Se´n han mumlat ut, helt lugnt han knutit
Sina armar över bröstet blott
Och mot väggen, därintill han sutit,
Lutat sig och somnat gott -
Somnat in och snarkat så bastant
På sin sköna konst att tala sant.
Nästa dag polisens hjälteskara
Hade mot Öhnell sin värsta strid
Ingen enda kunde sig försvara -
Deras oskulds prövotid!
Corpsen, smädad utav hög och låg,
För sin ära ingen räddning såg.
Var den syntes, sågs de armes smärta,
Hördes deras suck, så gravlikt dov;
Falska vittnen lyckats att dem svärta -
Medan sanningsvittnet sov!
Slagen, se´n han så oskyldigt led,
Hade på en bänk han lagt sig ned.
Och han sov som om av upprorstider
Varje minne längese´ n han mist;
Sov mer djupt från dusch, batong och strider
Än på vaktkontoret sist, -
Sov så gott och snarka´ så bastant
På sin sköna konst att tala sant.

[topp] | [nästa]
Bödeln vid sprutan
Herr Thomas talte: "Bödeln är en galning ...
Det går för fan - men jag rår ej därför.
Jag kommer, ber´en skynda med betalning,
Och han - han sitter tyst en stund och hör ...
Då reser han med möda sig från bordet:
"Kör ut´en!" så till kyparn tar han ordet,
"Och fan ska´ ta dig, om han stannar kvar!" -
Och det när greven hotas där med döden!
Dock, må han svara själv fär landets öden -
Jag vet, jag fyllt min plikt som kommissar!"
Så talte vid herr Reiners bord det rika
Herr Thomas, där han satt i all sin ståt;
Han talte så och tog en sup tillika
Och skar en bit av grisen än och åt.
Men Bödeln satt på "Rydberg". Törstens plågor
Han stillade som bäst, och rodnans lågor
Uppstego oupphörligt på hans hy.
Till alla torg hans skaror redan ilat,
Han väntade tills han tillräckligt vilat
Och grundligt provat en champagne, en ny.
Han led av druvans eld, men i sitt sinne
En eld mer tärande, än den, han bar;
När han höll ögat öppet, sågs därinne
En oro, som en riktig feber var.
Han såg på klockan, hur var stund hann skrida,
På stoln han skruva´, tycktes ängsligt bida,
Med tanken ständigt på en vira fäst;
Men dörren öppnades, och genom salen
En man gick fram till Mästarn vid pokalen,
Och Bödeln stamma´ nådigt till sin gäst:
"Herr Blindqvist, Bacchus lite´ var vi dyrke,
Och bland hans trognare är jag visst en!
Av två skäl dock jag valt polisens yrke:
Respekten och - landshövdingsstolen se´n!
I afton, som ni ser, ett glas jag tagit,
Har, nästan mot min vilja, här fördragit
Det batteri, man radat på mitt bord ...
En präktig skinka man på Rydberg lagar!
Man får, min själ, ej sådan alla dagar -
Dock går jag snart ... därpå har ni mitt ord.
"Min plikt mig kallar ut - den får ej prutas -
Jag måste, om jag under bordet låg!
Lyss, hör, ni hör ju hur på torget sprutas ...
Jag annars sällan har för vatten håg. -
Jag måste dit och läsa upprorslagen!
Skall greven stenas, Tallström, Alm bli slagen?
Vad blir, du tappra corps, ditt öde se´n?
Men ni får hjälpa mig, min bäste herre,
Så jag ej hittar på att fyllna värre -
Det vor´ för packet just en hygglig scen!"
Herr Adjutanten hörde tankfull ordet,
Dock plötsligt fick i en idé han tag:
Han tog buteljen lugnt, helt lugnt, från bordet
Och drack den tom uti ett enda drag:
"Seså, nu gör champagnen mer ej hinder!"
Men rodnan ökades på Bödelns kinder,
Och upp han sprang, fast uti knäna svag:
"Hav tack, herr Blindqvist, tag en kyss på pannan!
Ni är en adjutant som ingen annan -
En ärans man - nå, det är också jag!"
På torget än ej skränen tystnat alla,
Fast stora sprutan gjort där re´n en skörd.
Den tappra truppen, färdig så att falla
Som till att fälla, stod där - spridd och störd.
Ett anfall var tillbakakastat bara,
Och "ledarne" nu ordnade sin skara,
Beredde med ett nytt att krossa allt.
Ett hotfullt mummel hördes under tiden,
Å ömse sidor längtades till striden,
Och corpsen stärkte sig med korv och palt.
Vem skulle ordna dessa tappra leder,
Vårt värn i forntids som i framtids dar?
Av mod, av kraft och utav guldfri heder
Fanns övernog, men - ledarn borta var!
Den man, som är vårt hopp i alla tider,
Som uti tusen heta, svåra strider
Mot opinionen fört sin skara an,
Han skulle ej se denna dagens öden!
Hans tappre gossars lugna gång mot döden
En annan skulle leda, icke han!
Det glömmes ej: du var dock där tillstädes,
Du outröttlige i vaksamt spring.
Du, vid vars namn den huvudstad än glädes,
Som högt värderar dig, du ädle Thing!
Men du - liksom Morlin och andra alla -
Väl kunde an-, men icke så be-falla...
Han hade blott därtill nog lugn natur.
Du stod otålig, mumlande ett klander,
Kall bidde Kyhl och häftig Menedander,
Boflin han svor, blott en teg som en Muhr.
Men se, där kommer någon som från höjden!
En man så brått syns nalkas. Vem är han?
Man hurrar, tror jag. Säg, vad vållar fröjden,
Som, lik ett hånskratt, far från man till man?
Hurra, hurra! - nu blir det andra bullar!
Hör, jublet växer till, hör, hur det rullar,
Likt Bjurstens tal från trappan nyss ännu!
Ha, han har kommit, han och ingen annan!
Den "6 fot långe" man med hand om pannan -
Det Mästarn är, som packet hånar nu.
Han ropar tystnad. Lyckas ej. Han ropar
Till sitt folk då, som striden nyss förspred.
Han rusar fram, de samla sig hans hopar
I tämligt hyggligt skick från led till led.
Envar har sin batong, som riktigt klär´en,
Den i sin uniform så granna hären
Är lagom god att tas med nu igen:
Den seger har och ära att förbida,
Ty den vill segra, icke endast strida,
När Mästarns ande vilar över den.
Men Bödeln gick längs fronten av sin skara,
Se´n han den åter obetvinglig fann;
Hans öga, alltid skarpt, sågs överfara
Ej blott det hela, men var enskild man.
Det var för alla klart, att i hans sinne
Det bodde fruktansvärda planer inne.
Och munnen höll han mer än han var van.
Dock var han livad också denna dagen,
Och ofta ljusnade de vackra dragen
Mot någon välkänd, tapper veteran.
En sådan såg han - tvärt han gick emot´en:
Det just den hedersmannen Blundahl var.
Han stod där något sviktande på foten,
I synen han en väldig brandflagg bar.
När Bödeln kom intill´en, sågs han stanna.
Med handen mot sin egen sjuka panna
Besåg han medlidsamt den tappres skick.
"Vad vill det säga?" talte han omsider,
"Du är bestämt för from för dessa strider! -
Du rodnar ... säg, var denna färg du fick!"
"Herr Mästare", så svarte veteranen,
"Uti högvakten man oss brännvin gav.
Jag tog mig några säkra, ty för fan! En
Soldat tar nattvard, innan han -- nog av,
Om jag är mosig, kan väl ingen klandra
Jag är ej djuret, jag mer än andra ...
Och lilla supen stärker, vill jag tro.
Full eller inte gör för resten ringa;
Sörj ni blott för att vi få lagom springa,
Så skall ni se, hur jag skall packet gno!"
Och Bödeln talte icke mer, men höjde
Trekantig hatt för denne älsklings färg.
Så gick han några steg framåt; då dröjde
På nytt han nu, han fick se Innerberg.
Han tapper var som nummer 88,
Nu likväl svag i armen utan måtta
Och kunde föga med batong gå på;
Dock ville även han beskydda staden
Och stod därför bland hjältarne i raden.
Till honom talte nådigt Mästarn så:
"Min vän, säg, kan du moderera slagen?
Man får försiktigt vara, kära du!
Jag har ju sett dig pimpla hela dagen -
Hur fan vill du batongen sköta nu?"
Den tappre hörde sårad dessa orden:
"Herr Mästare, väl är jag dimmig vorden
Och att som annars rappa på, tycks svårt;
Dock finns till "svagis" lite´ mynt i kassan,
Och skrik ni bara: "raskt nu! skingra massan!"
Och Innerberg slår både fort och hårt!"
Och dagens hjälte log och räckte handen
Åt mannen från den ädle Bergmans dar.
Så gick han närmare mot Norrbro-stranden,
Där en reserv-elitcorps uppställd var.
Där stod en korv, från Dillströmianum tagen.
När Bödeln såg de bleka anletsdragen,
Han stannade och röt med bister ton:
Vem är du, buse? Säg, vad gäller nöden?
Har du ej lärt som jag förakta döden?
Gå hem och lägg dig, om du är poltron!"
Men ynglingen steg fram och höjde armen
Och rev sin granna blåa jacka opp.
Då lyste klar en plunta fram vid barmen,
Och frisk en störtsjö i hans strupe lopp.
"Det fick jag hos Dunér här nyss i striden -
Jag "Ulrik" ropt bra mycket under tiden,
Därför är kinden ej så röd som er;
Dock kan jag, fan i mej, er ära öka ...
Jag låg väl stupad, men låt mig försöka!
Jag nyktrat till, så fort jag fick se er!"
Då bröt en tår ur Bödelns stora öga:
"Välan då, tappra corps, ett Narva-slag!
Jag har sett nog. Att tveka båtar föga ...
Nu ska det valsas! Det är Bödelns dag!
Spring, adjutant, nu är min lager mogen!
Vräk ut envar som sitter kvar på krogen;
En droska tag och mitt i hopen kör!
Gardister finnas i reserv med svärden -
Med dessa trupper kan man trotsa världen:
Jag vet vad pengar och vad brännvin gör!"
På torget hördes nu ett jubel skalla:
Framåt, framåt till seger eller död!
Ett mönster, Blundahl, var din marsch för alla,
Och Innerbergs batong-slag vida ljöd;
Och han, som pluntan till sitt hjärta slutit,
Gick fram på gatan, han förut begjutit,
Och främst gick Bödeln själv med draget svärd;
Och innan halva natten gått till ända,
De upprorsmän på flykten voro sända,
Och Sverige räddat minst - om ej en värld.
Och stridens skaror hade re´n försvunnit
Från alla trakter, där de mött varann;
Men uppå Skräddarns torg, där och den brunnit,
Stod kvar i midnattsstundens frid en man.
Invid hans sida var hans sabel bunden;
Han stod där ensam i den nakna lunden
Bland vattenpölar på en nedstänkt jord.
På torg och gator tystnat segerfröjden,
Den mörka mannen stirrade mot höjden,
Och viskande han sade dessa ord:
"Ett mål är nått: de segrat, mina leder;
Ett mål står åter: att ett mål bli kvitt.
Föraktad skall jag bli - det är min heder;
Och jag till gengäld allt föraktar fritt. -
Dock icke allt! Ty, vart min tanke hunnit
I går, i dag - blott dig den sökt och funnit,
Du, som, själv lejon, ses bland lejon stå!
Det är till dig jag blickar mot det höga;
Så mycket jag förmår med sömnigt öga,
Låt, trots gardisten, mig dig tacka få!
"Din ande bjöd mig rädda land och vänner,
Då upprorsvågor annars allt fördränkt;
Du kan ju se mig - se ock vad jag känner!
Jag tackar för din skänk, om ock beskänkt.
Konstapeln må för mig i stoftet ligga ...
Jag kan ej krypa, kan ej ordnar tigga,
Belöning ej - kanske blott ökad lön.
Men nu en stund så vill jag hos dig stanna -
Nattkylan svalka skall min heta panna ...
Kring dig är luften frisk, det är ett rön.
"Ditt hjälteföredöme lät mig välva
De krigets åskor ifrån trakt till trakt.
Men jag är klen (hur mina knän nu skälva!)
Och ej jag kommit långt med egen makt.
Nu har jag segrat. Kringvärvd, innesluten,
Ministern räddad blev, och på minuten
Hans fönster skonats ock - tack vare mig!
Dock är det du, vars ande frälst oss alla,
O hjälte! Konung! - hur jag dig skall kalla -
Du Segergivare, jag tackar dig!"
Så talte mannen, ögonlocken sänktes ...
han larvade sin väg och sågs ej mer.
Och tre slog klockan, himlens skurar stänktes
Av sympati på Bödelns skurar ner.
O huvudstad! Vem spanar dina öden?
Blott Blindqvist vet, om lyckan eller nöden
En gång skall röjas i din framtids drag.
Men hur, om du är rysk, du också klagar,
Skall ständigt dock bland dina jubeldagar
Du fira denna, fira Bödelns dag!

[topp] | [nästa]
Folktalaren
Men är det endast uppå stridens mark,
Av vapnens män, som äran vinns så god?
Kan ej en ordets hjälte hälsas stark
Och visa mannamod?
Ifrån Borås det utgått har en man,
En vitter storhet från sin skoltid hän,
En snillets furste, inför vilken man
Sett jordens böja knän.
Och Conrad är hans namn. Av anors glans
Omstrålat skiner detta namn som få;
Ty Magnus Ladulås var stamfar hans -
Och det må väl förslå!
Han sett så bittra recensioners tid
Och prövat "Ödets lek" i alla dar;
Han segraren i "Tvillingarnes" strid
I "Gyltas grotta" var.
Fast långtifrån ett "Egoismens" rov,
Men mellan "Tvenne flammor" växelvis,
Han fått var jul, för björnarnes behov,
Sig vigga slantars pris.
Ty att av dessa få en väldig last
Han som ett gyllne mål sig föresatt;
Och därför är hans dag ock utan rast,
Och utan sömn hans natt.
Från Opris kommen, från sitt gamla rum,
Vid "Rydberg" stod han bland gaminerne;
Han tänkte smickrad, men av tjusning stum:
"Åt mig just hurra de!"
Han ville trött stå stilla en sekund -
Jo, tusan ock! Emot hotellet opp
En "ledare" sprang fram i samma stund.
Följd av en upprors-tropp.
Han uppträtt nyss förut i La Croix´s sal -
Alltså en samhälls-vådelig person -
Sprang nu till Conrad ned och höll ett tal
Med lagförakt i ton:
"Herr lektor, ännu är ej striden slut,
Men Aftonbladet vet, att vi har rätt -
Ni är i "Allehanda", ni, förut,
Men ädel dock för det! -
Välan, stig opp på trappan! Tala! Gif
En tydlig vink åt corpsen, just åt dem,
Att den skall få med säkerhet till liv
Gå helt beskedligt hem.
Men att, om denna duschning håller i,
De ej, likt djuren uti Noachs ark,
Ur syndafloden skola frälsta bli -
Ty vår trupp, den är stark!
Begriper ni? Så tala några ord!
Ni är vältalig!" - Conrad, med behag
Och stolt som vid de A´rtons domarbord,
Han svarade blott: "Jag?"
Han höjde därpå högra handen ferm
Och sprang på trappan upp med blick så klar:
"Min herre! Här ni ser ett gott beskärm
För dem, ni hotat har!
Och du, min tappra corps, må skåda här
Den hand, som dig skall skydda i all nöd!
Nog jag skall skingra upprorsskaran där -
Så Mästaren mig bjöd.
I där, försvinnen - och försvinnen brått!
Ty corpsen har batongerna till hands.
Med den, som ej om fem minuter gått,
Skall bli en annan dans!
Och är det brott att kämpa för sitt land?
Konstaplars ädla hjärtan svara nej!
De skola släcka nog ert upprors brand
Och eder skona ej!
I trotsen fräckt vår stränga upprors-lag!
Jag varnar! Minnens, att, ifall jag vill,
I "Allehanda" allt beskiver jag -
Och ändå lit´e till!"
Han slöt. Ett sorl av helig rysning lopp
Kring hela torget vid hans djärva tal.
Och nu han högre steg på trappan opp
Och sken i sin portal.
Allt trots, som "ledarns" anlet förut haft,
Var borta, Skrämd han mötte Conrads blick.
Han i byxfickan näven knöt med kraft,
Och svängde om och gick.
Och nu herr Conrad, överjordiskt skön,
Lät sina höjda armar sjunka ned,
Och, väntade en stjärna minst till lön,
Bland häpna mängden skred.
Men tvänne ynglingar, som stodo kvar
Vid trappan, där han talt med eldig håg,
De mindes en förklaring underbar,
Som i hans anlet låg.
Att han var himmelsk skön att se, därom
Var icke tu tal hos de nämnde två;
Men varifrån det vackra skenet kom,
Blev olikt tytt ändå.
Den ene höll det för ett yttre lån
Av Stockholmsgasen, då som vanligt klar;
Den andre sade: det kom inifrån:
Hans toddy-färg det var!

[topp] | [källa]
Borgarebjörnarnes marsch
Söner av en far, som blött,
Med vatten torg och gator, gränder, Normalms slätter, Söders kullar!
Än har armens kraft ej dött,
Än kan med gubbars blod vårt vapen färgas rött!
Bort, bort sans och klemigt vett!
En storm är lös, det haglar sten och snöbollskrigets åska rullar!
Framåt! Här skall bliva hett!
Så tappre ännu icke har vår chef oss sett.
Lugn för vart mål
Oss vinkar på vår bana!
Den, som ej tål,
Får rapp, tills han får vana!
Alle rusom blint framåt,
Må gubbar, barn och kvinnor störta i vår stråt!
Lys högt i natten som en fana
Mästarens hatt, som såd´na granna snören har!
Fram, fram vårt stolta fruktade standar!
Än finnes litet bly uti batongen kvar!
Aldrig skall vår fosterjord
För andras skull av upprorsmän ur fredens ljuva dvala ryckas!
Aldrig glunkas skall ett ord,
Att vi ej värnat fred och lugn uti vår nord! -
Diplomat är greven blott,
Och aldrig må hans politik av Aftonblad och uppror tryckas!
Skydda landet! Sköna lott,
Förbliv du vår, se´n så vi oss utmärka fått!
Vapen i hand
Och käckt vart uppror nära!
Freda vårt land
Är strida för vår ära!
Om var svensk ock önskar strid -
Blott greven vet och Mästaren, när det blir tid.
Pengar, medaljer vittne bära
Om hur de styrande i oss ha sitt försvar.
Fram, Mästare! Din hatt är vårt standar!
Omkring dig dine tappre gossar än du har!


[topp] | [start] | [kommentarer]

Källa:

VÄRJHUGG OCH NÅLSTING
IN- OCH UTFALL I ZIGZAG
AF
JOHAN GUSTAF SCHULTZ
med författarens porträtt,
samt
biografi av Birger Schöldström.
Humoristen är en man,
vars tankegång liknar hästens gång i
schackspelet: den hoppar i zigzag
från svart till hvitt och
från hvitt till svart.
PALMAER
STOCKHOLM
ALBERT BONNIERS FÖRLAG
1884

[topp] | [start] | [teckningar]

Kommentarer:

KONSTAPEL BATONGS SÄGNER FÄNRIK STÅLS SÄGNER
Vår Polis Vårt land
Konstapel Batong Fänrik Stål
För-dettingen Veteranen
Herr K. och hans "gosse" von Konow och hans korpral
Adolf på fri hand Otto von Fieandt
Granndels Sandels
Vittnet Blindqvist Gamle Hurtig
Bödeln vid sprutan Döbeln vid Jutas
Folktalaren Landshövdingen
Borgarebjörnarnes marsch Björneborgarnas marsch

greven utrikesstatministern greve Manderström
baron överståthållaren baron Bildt
skräddarn´s torg Carl XIII:s torg
Hultbergs Olof Theodor Hultberg polismästare i Stockholm 1838-1839 ökänd för sitt maktmissbruk och brutalitet
Herr K. stadsfiskalen Kock
Adolf polismästaren Adolf Wallenberg
stamfar "på galejan" kyrkoherden Jakob Wallenberg känd för reseskildringen "Min son på galejan". I verkligheten fars farbroder
Blindqvist En Lindqvist, tapetserarearbetare, vars vittnesmål under rannsakningen efter gatuuppträdena 1864 ådrog honom en ovanlig uppmärksamhet.
Granndels överståthållare D. A. G. Bildt. Sedermera diplomat och statsminister
Dillströmianum Dihlströmska arbetsinrättningen på Södermalm
Dunér Restauratören O. C. Dunér
Folktalaren lektor Herman Bjursten, skriftställare, signaturen Conrad
Artons domarbord Svenska akademien
Övriga personnamn är polistjänstemän, fingerade personer

Marsupploppet för Danmark 1864

ur Ture Nerman: Svensk arbetarrörelse under hundra år

När Sverige undandrogs sig att bistå det av Preussen och Österrike 1864 anfallna broderlandet Danmark, blev harmen stor bland de skandinaviskt sinnade kretsarna inom det svenska folket, vilket samtidigt var de liberala och radikala.

---

Söndagen den 6 mars hölls ett stort liberalt opinionsmöte i DeLaCroix´  salong. Massor av folk, som inte fick plats inomhus, demonstrerade utanför på Brunkebergs torg och gick sedan till Slottet och hurrade och sjöng för kungen [Karl XV] och för prins Oscar [II].

Demonstranterna uppförde sig avsevärt hyggligt, men polismästare J. A. Wallenberg vädrade uppror och lät skingra folkmassorna med från utlandet importerade polisbatonger och vattenbesprutning. Nästa dag blev ännu allvarligare, sedan folket förbittrats av nyheten med batongerna.

---

På oroligheterna följde flera domar, bland annat över en ung journalist R Götberg, Söndags-Nisses förste redaktör, som för en elak tillfällighetstidning "Wallenberg" ådömdes 2 månaders fängelse.

Söndags-Nisses redaktör Johan Gustaf Schultz publicerade en lyckad parodi på Fänrik Stål sägner: Konstapel Batongs sägner [på ettårsdagen 1865].


Ur minnet och dagboken 
om
MINA SAMTIDA
av POSTHUMUS (J. C. Hellberg) 
1874 (11:e delen)
...vidare i sammanhang med ett utlyst "möte för Danmark" Söndagen den 6 Mars, varefter uppstodo våldsamma upplopp. Mötet, som ägde rum i de la Croixs stora sal, vilken blev uppfylld ända till trängsel, öppnades av grosshandlaren Wallenberg, som föreslog tre resolutioner, dem inbjudarna (rektor Siljeström, riksgäldsfullmäktigen S. Ödman m. fl.) redigerat:

att mötet hyste de livligaste sympatier för danskarna,

att det ansåg Danmarks strid såsom en strid för hela Nordens självständighet och

att det ansåg Sveriges ära och fördel mana till kraftigt uppträdande, hysande den tillförsikt att, när Regeringen finner tiden inne, folket är villigt till de nödiga uppoffringarne.

Såsom talare uppträdde amanuensen Wieselgren, teaterförfattaren Hedberg, docenten Odhner, aftonbladsutgivaren Sohlman, uppsalamagistern Hedin och Wallenberg. Resolutionerna antogos naturligtvis enhälligt.

Kort efter mötets slut (tre kvart till 9 e.m.) upptågade stora folkmassor, som dittills hurrat och hojtat på Brunkebergs torg utanföre möteslokalen och åhört folktalare under bar himmel, till kongliga slottets borggård, där man sjöng och hurrade för konungen, vidare till prins Oscars palats, där samma scen förnyades. Därefter vidtogo oordningarne, som upprepades trenne aftnar å rad långt frampå nätterna och bestodo uti skrän, fönsterinslagningar hos ministrarne Manderström, Gripenstedt, Bredberg och tillochmed De Geer samt hos åtskilliga andra personer där ministrar troddes bo, men förnämligast hos Manderström, om vilken folkskarorna yttrades att "man skulle se hans hjärtblod", "man ej nöjde sig med mindre än hans liv" och så vidare och hos vilken man även försökte spränga upp ministerhotellets portar.Mer än vanligt många bättre klädda personer deltogo i dessa uppträdanden och tycktes leda dem; flera av arbetsklassen vittnade att en "fint klädd herre" bjudit dem tobak och "mycket" pengar för att deltaga och för stenkastning.

---
Polisbetjäningen blev, isynnerhet första aftonen, mycket misshandlad och slagen, och polismästaren Wallenberg
skonades icke. Han försökte de första dagarne att utan väpnad styrka bliva herre över upploppen, rensade torgen från folksamlingar genom vattensprutning och kuvade de mest bångstyrige med stryk av polisbetjänternas batonger, vilka utrikes lånade men hos de s. k. "lugne åskådarne", som fordra i vårt land för sig ett privilegium att ostörda få "se på" men därmed nu tagit sig vatten över huvudet, och hos tumultuanterna, som fingo rapp, av vilka somliga i sådan viller valla träffat orätt man, och dem de misshandlade polisbetjänterna möjligen emellanåt lämnade friare lopp än man önskat.

Från den tiden blev raseriet emot polisen hos Stockholms kravallister permanent och motstånd emot ordningsmakten dagordning, vilket bedrövliga förhållande även en vecka därefter utbröt i nya kravaller, bestående av riktig klappjakt efter polisbetjänter den 13 och 14 Mars, varvid icke blott många polisbetjänter svårt skadades, ävensom manskap ur kavalleripiketerna, utan också bägge polismästarne och underståthållaren [Bildt] misshandlades under skränet "ned med polisen, ned med Wallenberg", hos vilken sistnämnde fönstren krossades, liksom på många andra ställen i staden och tillochmed ute på Djurgården.

---
Överståthållaren [Bildt] såg sig slutligen nödsakad att genom allmän kungörelse uppmana allmänheten till anklagelser emot polisen, och justitiekanslern fullbordade olyckan genom att anbefalla åtal emot den Wallenberg som var polismästare, i stället för emot den [Wallenberg] som öppnat mötet hos la Croix. Härigenom fingo naturligen tumultuanterna nytt mod, och för alla kommande tider.

Dessa Marsuppträden 1864 öppnade ögonen på många och kastade ett outplånligt odium på hela skandinavismen.

I ett brev av den 15 Mars från en mycket lugn och opartisk person i Sverige kallades uppträdet "en följd av Sohlmans [Aftonbladet] danska galenskap" och tillades: "så kommer saken nog att betraktas i alla tider."

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]