Bild 20 juni 1999

[tillbaks] | [till texten]
[till matt i tre drag] | [till matt i fyra drag] | [till matt i fem drag]
[till kommentarer] | [till lösningar] | [om författaren]

[topp]

GROTHUSEN
Svart

Vit
CARL XII

Vit börjar och gör matt i tredje draget.

[topp]

GROTHUSEN
Svart

Vit
CARL XII

Vit börjar och gör matt i fjärde draget.

[topp]

GROTHUSEN
Svart

Vit
CARL XII

Vit börjar och gör matt i femte draget.

Carl XII i Bender
av
Johan Gustaf Schultz
I Bender sitter den hjältekung,
Med hågen tung
Av krigets bekymmer många.
Från landsflyktens tankar i fjärran land
Till schack ibland
Han flyr under timmar långa.
Så sitter han sent in i vinternatt;
Ej blicken matt,
Ej tanken irrande bliver.
Motspelaren är hans beprövade vän
Grothusen än. -
Nu hör, vad sägnen beskriver!
Emellan dem står ett schackspelsbord,
Medfört från nord,
Med pjäser av enklaste slaget.
Den vita färgen själv Kungen för,
Men svart tillhör
Grothusen - Nu Kungen har draget.
"I tre drag", säger han, "utan prut
Är striden slut,
Och matt ohjälpligt du bliver.
Din kung är instängd, din Fältherre död,
Och blott med nöd
Så långt ett andrum jag giver."
Knappt sagt, förr´n i dörren vina hörs
En bomb som förs
Rakt fram mot det fredliga bordet.
Han splittrar Springarn. Vid sådan lek
Grothusen blek
Far upp. Men kungen tar ordet:
"Min andra häst! - Så du skälver! Nå,
Jag kan förstå,
Din hjälp oväntad anlände.
Men se i stället nu spelet an!
Det är minsann
God tröst för skräcken, du kände.
I tre drag, sade jag? Varför just
Jag hade lust
Att låta kamparna bliva!
Jag behöver dem alls, tror jag ...
I fyra drag
Får du förlorad dig giva!"
Från Nassirs ända till Morphys dar
Historien har
Slikt under ej att förtälja.
Ty innan än en sekund förgått,
En ny bomb brått
Sin väg genom fönstret ses välja.
Den bonde vit, som till höger står,
Nu dela får
Den krossade springarns öde.
Fast ännu ej van vid slika spratt,
Grothusen satt -
Men blek som en av de döde.
"I sanning, du goda vänner har
Till ditt försvar
I Turkarna - hjälp ej felas.
För första gången i natt det är
Som jag så här
Sett schack med musköter spelas!"
Ers Höga Nåde, jag tror försann,
Det går ej an,
Att längre de skoning njuta.
Förr´´n vi dem bortkört, jag ej kan tro,
Att vi i ro
Få spelet, det konstiga, sluta!"
"Må ske då! ... Men vänta ett ögonblick!
Just nu jag fick
En god idé, som jag tycker ...
Min Bonde föll ock - stor sak! låt se:
Kan det ej ske
Ändå trots Turkarnas nycker?"
Mot handen lutar han pannans rund
En liten stund,
Hans blick ses tankarna röja,
Då ljusnar ögat så segerglatt:
"Välan, med matt
i fem drag får du dig nöja!"
Grothusen darrar, men hålles kvar,
Tills löst han har
Sitt matt - (mer hjälp man ej sänder)
Men Carl, när solen på himlen står,
Till striden går,
Till - Kalabaliken i Bender.
[tillbaks] | [topp]

Det är bekant, att Carl XII, ej fördragande, att schackspelets bästa pjäs skulle vara en kvinna. gav "Drottningen" namnet "Fältherre".

Nassir - En av schackspelets många förmodade uppfinnare.

Morphy - Den utmärkte amerikanske schackspelaren, känd sedan sina triumfer i Europa 1858.
 

Lösningar av schackuppgift i Carl XII i Bender.

1.
1. Tg7-g3:, Lf2-g3:;
2. Se1-f3:;Lg3-:;
3. g2-g4 matt

2.
1. h2-g3:;Lf2-e1:;
2. Tg7-g4:;Le1-g3:;
3. Tg4-g3:;Kh5-h4:;
4. Tg3-h3 matt

3.
1. Tg7-b7:;Lf2-e3:;
2. Tb7-b1:;Le3-g5:;
3. Tb1-h1 schack:; Lg5-h4:;
4. Th1-h2:;g3-h2:;
5. g2-g4 matt

Johan Gustaf Schultz (1839-1869)
Stockholms schack-klubbs förste sekreterare
Redaktör av Söndags-Nisse

Vid graven utdelades en runa av Fredrik Barthelson:

Märk hur den löparn döden envist sänder
Schack med vart drag, som i sitt spel han gör;
Står jämt på svart, den hemska facklan vänder
Och själve mästarn bakom ljuset för,
Död, du har vunnit! Vår broder nu vilar;
Världsstormens ilar -
Intet hans ro i dessa nejder stör.

Från oss han gick, den rike, starke anden,
Som för allt stort med ständigt iver brann;
Gick för att i de högre, fria landen
Där veckla ut, vad här ej med han hann;
Gick blott för snart: överallt får man höra,
Vem skall nu föra
Schackspel och skämt med samma klarhet an?

[tillbaks] | [topp]