[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska][Det Fersenska Mordet]


[Teckning: Kronprins Carl August]
[Kronprins Carl August]

[topp]


KRONPRINS CARL AUGUST (1768-1810)


[topp]

Kronprins Carl August

Bland furstar, som varit föremål för en nations gladaste förhoppningar, men blivit tidigt bortryckta av ett oblitt öde, står ännu Carl August i fulla glansen av ett saknande minne hos Svenska folket.

Prinsen var befälhavare i Norge, där just ett krig snarare förespelades med strövtåg och smärre expeditioner, än på allvar utfördes, då på en gång den sällsamma tilldragelsen timade, att ett folk, som varken var eller fruktade att bliva övervunnet av den fientlige befälhavaren, dock ur de fientliga lederna valde honom till sin blivande regent.

Det var dels aktningen för hans medborgerliga dygder, dem ryktet väl kände även i Sverige, dels den tysta förhoppningen hos de män, vilka förnämligast kallade och verkade för honom ett mottagande, fullt av kärlek och hopp hos Svenska folket.

Prins Christian August (så var prinsens egentliga namn) begav sig 1797 till ärkehertig Carl af Österrike, för att lära krigskonsten av denne hjälte, deltog på Österrikes sida i kriget mot Frankrike.

Han återvände hem. År 1804 erhöll han befäl i Norge, och då 1807 kriget mot engelsmännen utbröt, blev han ordförande i regeringskommissionen.

När han, efter de obetydliga krigshändelserna på Svenska gränsen, utkorades till Sveriges kronprins, var sorgen och saknaden djup i Norge.

Hans bana i Sverige var kort, och det oväntade dödsfallet på Qvidinge hed flög som en ljungeld genom fäderneslandet. Den tanken att prinsen blivit förgiftad, vederlades icke rätt väl av de felaktiga åtgärderna vid liköppningen, och, ehuru man icke nu mera bestämt kan avgöra det sanna i förhållandet, syns misstanken hava varit falsk.

Det sörjande Svenska folket offrade en hekatomb av oskyldigt blod på graven av sina förhoppningars storhet.

Christian August föddes på Augustenburgs slott den 9 juli 1768. Fadren hertig Fredrik Christian af Holstein Augustenburg, modren Charlotta Amalia af Holstein-Ploen. Den 7 januari 1810 beträdde prinsen första gången Sveriges jord och antog namnet Carl August. Den 23 maj samma år avled han.

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]