[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska][Teckning: Pehr Hörberg (1746-1819)]
[Pehr Hörberg (1746-1819)]


[topp]


PEHR HÖRBERG (1746-1819)


[topp]

Pehr Hörberg (1746-1819)

"Det finns många, som måla bättre än jag, mycket mycket bättre, men de ha inga idéer, förstår herrn, jag menar med idéer stora tankar."

Pehr Hörberg föddes den 31 januari 1746 i Winstads socken. Fadren var soldaten Åke Hörberg. Han gifte sig med pigan Maria Ersdotter. Avled den 24 jaanuari 1819. Bland det stora antalet målningar och konstverk, som han utfört, äro 87 altartavlor.

Ofta finner man, då man besöker en kyrka i mellersta Sverige, en altartavla, som på konstvännen gör ett storartat intryck, utan att därföre vara ett fulländat mästerstycke.

Om han icke är Sveriges störste målare, så har det icke berott på hans anlag, utan på hans levnadsomständigheter. Det var i skogen, där han gick såsom vallhjon, det var vid tiggarpåsen, det var vid plogen, som hans sinne för den bildande konsten likväl bröt sig fram och lät honom höra den inre kallelsens röst.

Hans person, enkel och flärdlös, som det hövdes hans bondestånd, var älskvärd och intagande. Han trivdes i bildade kretsar, där hans tänkande själ fann mera samklang, än i den mindre finkänsliga i hans eget hem.

[topp]

[tillbaks index] | [text- diktarkivet] | [Bild på svenska]