[Poems For Peace] | [Upprorsfanan i Sundsvall] | [Hans Majestät har blivit vriden]

En sida om Song of Peace (eng)

Om originalet (musiken) Finlandia

melodin i midiformat

A Song of Peace


text: Lloyd Stone
musik: Jean Sibelius
(Finandia)

This is my song, O God of all the nations,
a song of peace for lands afar and mine;
this is my home, the country where my heart is;
here are my hopes, my dreams, my holy shrine:
but other hearts in other lands are beating
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
and sunlight beams on cloverleaf and pine;
but other lands have sunlight too, and clover,
and skies are everywhere as blue as mine:
O hear my song, thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

This is my song, O God of all the nations,
a prayer that peace transcends in every place;
and yet I pray for my beloved country --
the reassurance of continued grace:
Lord, help us find our one-ness in the Savior,
in spite of differences of age and race.

May truth and freedom come to every nation;
may peace abound where strife has raged so long;
that each may seek to love and build together,
a world united, righting every wrong;
a world united in its love for freedom,
proclaiming peace together in one song.

This is my prayer, O Lord of all earth's kingdoms,
thy kingdom come, on earth, thy will be done;
let Christ be lifted up 'til all shall serve him,
and hearts united, learn to live as one:
O hear my prayer, thou God of all the nations,
myself I give thee -- let thy will be done.


[topp]

Poems For Peace

(1)
   

Songs of peace[topp]

Dagens visa 7 okt 2003

En sida om Song of Peace (eng)

Om originalet (musiken) Finlandia

melodin i midiformat

A Song of Peace


text: Lloyd Stone
musik: Jean Sibelius
(Finandia)

This is my song, O God of all the nations,
a song of peace for lands afar and mine;
this is my home, the country where my heart is;
here are my hopes, my dreams, my holy shrine:
but other hearts in other lands are beating
with hopes and dreams as true and high as mine.

My country's skies are bluer than the ocean,
and sunlight beams on cloverleaf and pine;
but other lands have sunlight too, and clover,
and skies are everywhere as blue as mine:
O hear my song, thou God of all the nations,
a song of peace for their land and for mine.

This is my song, O God of all the nations,
a prayer that peace transcends in every place;
and yet I pray for my beloved country --
the reassurance of continued grace:
Lord, help us find our one-ness in the Savior,
in spite of differences of age and race.

May truth and freedom come to every nation;
may peace abound where strife has raged so long;
that each may seek to love and build together,
a world united, righting every wrong;
a world united in its love for freedom,
proclaiming peace together in one song.

This is my prayer, O Lord of all earth's kingdoms,
thy kingdom come, on earth, thy will be done;
let Christ be lifted up 'til all shall serve him,
and hearts united, learn to live as one:
O hear my prayer, thou God of all the nations,
myself I give thee -- let thy will be done.
[topp]


DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm


[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]

[topp] | [till dagens visa 2001]

melodin i midi format
Visan spreds som ett skillingtryck och handlar om Sundsvallstrejken 1879. Ett tusental arbetare tågade in mot Sundsvall, ty strejkande vid såg efter såg anslöts sig. De slog läger på Skarpskytteslätten. Landshövding Curry Treffenberg reste dit åtföljd av en stor artilleristyrka med befäl. När strejken var som störst omfattade den 5000 man vid 18 sågverk. Vräkningar och närvaron av armén fick de strejkande att ge upp. Det finns goda grunder att just året 1879, August Strindberg ger ut Röda Rummet tillsammans med Sundsvallstrejken är början till det som blev en organiserad svensk arbetarrörelse med socialistiska förtecken. Två år senare, 1881 den 6:e november, uppenbarade sig räddaren, August Palm.

melodin i midi format
Dagens visa 2002 oktober 7

Upprorsfanan i Sundsvall


melodi: Lilla vackra Anna

Hopp min grålle, hopp, ja i galopp!
Fanders, fanans fanstång, ryckom opp!
Upprorsandar viken
"leve republiken"
Så I ropen, men jag ropar stopp!!

Ja, jag är den Morske Treffenberg.
Men jag ryser i båd´ ben och märg
Härska är min vana
men för denna fana
tror jag nästan att jag skiftar färg.

Se blott fanans inskrift, läs och märk:
det är arga demagogers verk.
Men jag höjer glaven -
fanan är ju av en
strejkande arbetarhustrus - särk.

Men den trasan färgats rosenröd
Dock, framåt till seger eller död!
Sundsvallsboer hören,
ned med gärdsgårdsstören!
Jag är kungamaktens stolta stöd.

Ned med fanan utan all pardon
Annars blir här tvärt revolution
Jag min kraft vill samla
Vilken skall nu ramla
gärdsgårdsstören eller - kungens tron?

Jo jag segrar, segern vinkar här
Sköna dag, jag nya lagrar skär!
Tolfte Carl, min hjälte
drog sitt svärd ur bälte
liksom jag, min förebild han är.

Jag med hjältemod och kraftig hand
dämpar upprorslågans hemska brand
drar som triumfator
fram på stadens gator
Se´n jag räddat tron och fosterland.

Forntids krigare och riddersmän
I, som lagerkransade gått hän,
Skåden på mig neder
Skuggor glädjen eder
Gamla Svea har en hjälte än.


[topp] | [till dagens visa 2002]

Dagens visa 2001 oktober 7

Hans Majestät har blivit vriden.
text: P. J. de Béranger
svensk text: Gustaf Hierta

En dag vår Kung av ålder skral,
Vid öppen Cour! hur kan man göra´t?
Har hållit ett förrädiskt tal,
Och hela hovet måste höra´t.
Jag ämnar ändra, sade han,
Den Ministär, som nu för tiden
Finansen ej reglera kan...
En var då viskat till varann:
Hans Majestät har blivit vriden.

Lång bort från mig, I fege Råd!
Jag gjort för mycken dårskap redan.
Först tiggen vid min dörr om nåd!
Om Herrans nåd i kyrkan sedan.
Jag älskat syndens nöjen. Ja!
Nu vill jag njuta samvetsfriden.
Jag vill ej någon Biktfar ha;
Ej Censor; ej Jesuiterna.
Hans Majestät har blivit vriden.

Ej mer för mig I tala gå´n,
Om Emigranterna och pressen,
Förstfödslorätt och Helgerån;
Så kort gör jag nu den processen.
Åt fanders med all Påvisk flärd,
Sorbonne, Gazetten, hela striden,
Om folkets rätt är mindre värd,
Än kungen, som ses jämnt på färd.
Hans Majestät har blivit vriden.

Med Turken krig. Ja! ända hit,
Helleners klagorop må skalla.
Jag segra vill, om fanan vit
Mig ock Bonapartist skall kalla.
I, krigsmän! I ej sett mig stort;
Men följen med mig till Auliden!
Jag lämnar hare, räv och hjort,
Till dess jag Hellas fritt har gjort.
Hans Majestät har blivit vriden.

Jag alltför länge misskänt har,
De män, som friheten försvarat.
Ränkmakare, nu hava kvar,
Allt vad man genom statslån sparat.
Nej! sköna konster må få skydd.
I, Snillen! alltför tåligt liden!
Må Béranger bli ordensprydd.
Jag vill det! och jag skall bli lydd!
Hans Majestät har blivit vriden.

Jag skiljas bör vid dem, som tung
Ha´ gjort all lydnad här i landet.
Bort med dem! Jag vill vara kung
Och styra själv, så gott jag kan det.
Var röst att höra, blir min sed,
Om kungahat ock gror uti den.
Jag lagen vill och lugn och fred,
Och folkets lycka vill jag med.
Hans Majestät har blivit vriden.


[topp]

DAGENS VISA:   http://www.dagensvisa.com/minata/dav/aktuell.htm[Skillingtryck och gamla visor]
[Portal Dagensvisa] | [Visornas hemsida]