DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 apr 08


[topp]

Pluntvisa

Av resande i alla länder
jag hört det beprisas som mest,
att vart man i världen sig vänder
av allting är res-supen bäst.

Ty blott man har en liten plunta, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
blott man har en liten plunta, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la..

Så frusen och torr uti strupen,
man finner en gästgivargård,
Förgäves man ropar på supen,
Ack! nog är förordningen hård.

Men se, bara man har en plunta, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
se, bara man har en plunta, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la..

Man möter en vän uppå vägen,
om näsan så frusen och blå,
Han stammar så trött och förlägen,
Ack sluppe man frysa ändå!

Men då tar man fram lilla pluntan, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
då tar man fram lilla pluntan, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la..

Hur tror Ni att Simson ock kunnat
förbliva så stark och så vig,
om icke därför att han unnat
en klunk understundom åt sig.

En klunk, som han tog ur sin plunta, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
klunk, som han tog ur sin plunta, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la..

Man säger uti alla länder
Det hade åt Hälsingland gått,
om ej Carl den tolfte i Bender
ett par pilliknarkare fått

Ty se, han hade med sig en plunta. Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
se, han hade med sig en plunta. Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la..

Det står någonstädes ock skrivet,
hurledes en pottmakarson
i hast så förmögen har blivet.
Men var tog han mynten ifrån

Jo, i stället för pottor, så gjorde han pluntor, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
i stället för pottor, så gjorde han pluntor, Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la..

Till slut när ur livet man träder
vid mödornas slutliga mål
i en kista av fyra, fem bräder
och gästerna dricka ens skål

Då vore skönt, att ha sig en plunta. Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- ra
la la la.
vore skönt, att ha sig en plunta. Sjung
tra-la-la- ra,
tra-la-la- ra- la
ral- la- la,
tra- la- la- la- la.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]