DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 mar 13

 
En visa ur August Bondeson visbok - nr. 242


[topp]

Stafbäckaskräddaren

Känner du igen, känner du igen Stafbäckaskräddaren?
Känner du igen, känner du igen Stafbäckaskräddaren?
      Han tog huvet av gesällen,
      detta gjorde han om kvällen,
      kroppen slängde han i åen,
      sen gick han ifrå en.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]