DAGENS VISA:   http://hem.passagen.se/minata/dav/

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [till visan]

Dagens visa
2001 maj 23


[topp]

Fru Svala

Fru Svala hon kan snattra, hon, från morgon och till kväll.
hon pratar med sin grannfru jämt, det är ett ständigt gnäll,
hon snattrar och skvattrar med stämma hög och gäll,
hon snattrar och skvattrar med stämma hög och gäll.

Hon snattrar helst om sina ägg och sina ungar små,
om boet på en lagårdsvägg: "En sådan hyra, å!"
hon snattrar och skvattrar, vad hon kan hålla på,
hon snattrar och skvattrar, vad hon kan hålla på.

Ibland hon sammanträde har i kyrkotornets glugg
med svalherrskap från alla håll, då vankar skarpa hugg.
Det snattras och skvattras, man fattar ej ett dugg,
det snattras och skvattras, man fattar ej ett dugg.

[Skillingtryck och gamla visor]
[Visornas hemsida] | [topp] | [text start]